Župe

Zagreb - Dubrava - Dubrava - Sv. Ivan XXIII.
Sv. Ivan XXIII., papa
Župnik:vlč. Kristo Brkić
Župni vikar:vlč. Kristijan Tušek, pastoralni pomoćnik
Adresa:Križnog puta 111, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon:01 2982 622
Fax:01 2920 074
E-adresa:zupa.dubrava@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-ivan23.hr

Župa sv. Ivana XXIII., pape osnovana je 1. rujna 2001. godine. Župa broji oko 12000 vjernika, pokriva dva naselja - Klaka i Studentski grad. 
Temelje crkve blagoslovio je kardinal Josip Bozanić 2013. godine, a posvetio ju je 11. listopada 2015. godine. Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr