HR

Nadbiskupija

Župe

Blaškovec
Sv. Benedikt
Župnik:vlč. Vjekoslav Pavlović
Adresa:Blaškovečka 13, 10382 Donja Zelina
Telefon:01 2058 711
E-adresa: zupa.blaskovec@zg-nadbiskupija.hr

Župa je osnovana 31. svibnja 2009. godine odvajanjem od župa Moravče i Donja Zelina, s tim da je od 19. studenoga 1990. godine djelovala kao samostalna kapelanija. Kao liturgijski prostor do izgradnje župne crkve služila je kapela u sklopu samostana Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Župna crkva građena je od 2010. do 2012. godine. Posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 26. listopada 2014. godine.