HR

Nadbiskup

1688. – 1694.

Aleksandar Ignacije Mikulić Brokunovečki u Zagrebu je završio humanističke znanosti, a filozofiju u Beču. U zagrebačko sjemenište ušao je 1668., a iste godine poslan je u Bolognu na školovanje gdje je doktorirao oba prava.

12. ožujka 1672. zaređen je za svećenika. Više godina obavljao je učiteljsku službu u sjemeništu, a 1677. dobio katedralni arhiđakonat.

Kninskim biskupom imenovan je 1687., a za zagrebačkog biskupa 1688. Zalagao se za rast vjerskog života u duhu odredaba Tridentskog koncila.

Održao je Sinodu. Bio je vrlo zauzet za kulturno zauzimanje svojih svećenika i biskupije. 

Izvor: Magić, V. (1995) Aleksandar Ignacije Mikulić. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 363-368.
Ispišite stranicu: