Izbornik

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Izvješće o oštećenjima, obavljenim radovima i planovima obnove Zagrebačke katedrale

Trenutačno su u svijetu izrazito rijetki projektni zadatci u kojima se zahtjeva sanacija tradicijske, pretežno zidane građevine, sa stometarskim tornjevima, višestruko
27.04.2022

Emisija HKR-a "Aktualno" o obnovi Zagrebačke katedrale

Govorili mons. Zlatko Koren, prof. dr. Hrvoje Turkulin i prof. dr. Damir Lazarević.
14.01.2022

Zagrebačka katedrala zatvorena zbog teških oštećenja u potresima

Radovi na sanaciji i obnovi su u tijeku. 
22.12.2021

Istražni radovi na Katedrali

Tekst Vlade Petričevića, dipl. ing. arh., objavljen u travanjskom broju Kane.
07.05.2021

Šteta od potresa u župi u Velikoj Erpenji

U potresu 29. prosinca 2020. godine štetu je pretrpjela župna crkva Sv. Tri Kralja u Velikoj Erpenji.
06.05.2021

Izvješće o štetama od potresa u župi Svih svetih u Sesvetama

S istočnog se tornja crkve odlomio križ i jabuka.
29.04.2021

U potresu oštećena crkva sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu

Župna crkva na Ksaveru stradala je u potresu 22. ožujka 2020.
20.04.2021

Šteta od potresa u Mariji Bistrici

Osim potresa štetu je u Nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici izazvao i požar.
07.04.2021