Izbornik

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Šteta od potresa u župi u Velikoj Erpenji

U potresu 29. prosinca 2020. godine štetu je pretrpjela župna crkva Sv. Tri Kralja u Velikoj Erpenji.
07.05.2021

Istražni radovi na Katedrali

Tekst Vlade Petričevića, dipl. ing. arh., objavljen u travanjskom broju Kane.
07.05.2021

Izvješće o štetama od potresa u župi Svih svetih u Sesvetama

S istočnog se tornja crkve odlomio križ i jabuka.
29.04.2021

U potresu oštećena crkva sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu

Župna crkva na Ksaveru stradala je u potresu 22. ožujka 2020.
20.04.2021

Šteta od potresa u Mariji Bistrici

Osim potresa štetu je u Nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici izazvao i požar.
07.04.2021

Velika šteta na župnoj crkvi u Lazu nakon potresa

Šteta nakon potresa 22. ožujka 2020. u Župi sv. Andrije apostola, u Lazu.
26.03.2021

U potresu u prosincu 2020. oštećena župna crkva u Klanjcu

Oštećenja su nastala i na samostanu i na kapeli sv. Filipa i Jakova.
24.03.2021

U potresima oštećena župna crkva u Resniku

Na župnoj crkvi oštećenja u nosivoj konstrukciji očituju se u otvaranju pukotina u zidovima i svodovima.
17.03.2021

Velika šteta uzrokovana potresima u Župi Uznesenja BDM u zagrebačkim Remetama

Potresi u 2020. godini teško su oštetiti župnu crkvu u Remetama.


10.03.2021