58. Teološko-pastoralni tjedan: "Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost"

23.1.2018.


 PROGRAM
58. TEOLOŠKO-PASTORALNI TJEDAN
UNUTARCRKVENI DIJALOG, SURADNJA I SUODGOVORNOST
Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

„Potrebna nam je širina uma kako ne bismo bili sputani ograničenim idejama i mišljenjima, nego spremni promijeniti ih ili proširiti. Moguće je da moje razmišljanje i razmišljanje drugoga dovedu do nove sinteze, koja obogaćuje i jedno i drugo. Jedinstvo kojemu treba težiti nije uniformnost (jednolikost), nego „jedinstvo u različitosti“, odnosno „pomirena različitost“. U tom obogaćujućem bratskom zajedništvu različiti se susreću, poštuju i cijene, zadržavajući ipak različite nijanse i naglaske, koji obogaćuju opće dobro. Moramo se osloboditi toga da mislimo kako svi moraju biti isti. (...) Važno je znati reći ono što se misli, a da se drugoga ne uvrijedi. Treba koristiti riječi i način govora koji drugi može lakše prihvatiti ili tolerirati, pogotovo kad se raspravlja o teškim pitanjima; vlastite kritike treba iznositi tako da se pritom ne daje oduška srdžbi i vrijeđa drugoga, kao u nekoj vrsti osvete, te izbjegavati moralizirajući govor, koji služi samo tomu da se drugoga napada, ismijava, optužuje i vrijeđa.“
Papa Franjo, Amoris laetitia – Radost ljubavi. Posinodalna apostolska pobudnica o ljubavi u obitelji (19. ožujka 2016.), Zagreb, 2016., br. 139.

PRVI DAN - UTORAK 23. SIJEČNJA 2018.
9.00  Otvaranje tjedna
dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Cifrak
Pozdravi
9.45  Biblijsko-teološke osnove unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti
doc. dr. sc. Taras Barščevski – dr. sc. Branko Murić
Moderator: prof. dr. sc. Darko Tomašević, dekan KBF-a Sveučilišta u Sarajevu
12.00 Euharistijsko slavlje
15.30  Kultura i načela dijaloga, suradnje i suodgovornosti
izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš – izv. prof. dr. sc. Božo Skoko – doc. dr. sc. Igor Kanižaj
* kratki odmor
16. 30  Hijerarhijska struktura Crkve u dijalogu i suradnji
mons. dr. sc. Ivan Šaško – prof. dr. sc. Pero Aračić
* rasprava na dva prethodna predavanja
Moderator: doc. dr. sc. Šimo Šokčević, prodekan za znanost KBF-a Sveučilišta u Osijeku

DRUGI DAN - SRIJEDA, 24. SIJEČNJA 2018.
9.00 Dijaloški i suradnički identitet pastoralnih djelatnika
dr. sc. Sanda Smoljo – mr. sc. Boris Vidović
* kratki odmor
10.15  Povjerenje i suradnja između svećenika i vjernika laika
doc. dr. sc. Nikola Vranješ – Marija Perčić, dipl. iur.
* rasprava na dva prethodna predavanja
Moderator: dekan KBF-a Sveučilišta u Splitu
11.45 Euharistijsko slavlje
15.30  Očekivanja i mogućnosti suradnje vjeroučitelja i župnika
izv. prof. dr. sc. Valentina Mandarić – preč. Božidar Cindori, mag. theo. – Nikola Kuzmičić, mag. theo.
* kratki odmor
16.30  Uloga i doprinosi žene u izgradnji kulture dijaloga i suradnje u Crkvi
  doc. dr. sc. Silvija Migles – dr. sc. Josip Bošnjaković
* rasprava na dva prethodna predavanja
Moderator: dr. sc. fra Danimir Pezer, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu

TREĆI DAN - ČETVRTAK, 25. SIJEČNJA 2018.
9.00  Tijela sudjelovanja i suodgovornosti na biskupijskoj i župnoj razini
prof. dr. sc. Josip Šimunović – doc. dr. sc. Slavko Zec
9.50  Župa kao mjesto susreta i suradnje vjerničkih društva, crkvenih pokreta i župnih skupina
dr. sc. Tomislav Markić – mr. sc. Mirjana Anđić – Dominik Knezović, mag. pol.
* kratki odmor
10.30  Vjerski mediji u službi unutarcrkvenoga dijaoga, suradnje i suodgovornosti
   izv. prof. dr. sc. Jerko Valković – dr. sc. Suzana Vrhovski Peran
*rasprava na tri prethodna predavanja
Moderator: izv. prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar, predstojnica Teologije u Rijeci

12.00 PLENARNA RASPRAVA
Moderatori: prof. dr. sc. Ružica Razum i izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, prodekani KBF-a Sveučilišta u Zagrebu
13.00  Zatvaranje tjedna
  dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Cifrak

__________________________________
Teološko-pastoralni tjedan znanstveni je i pastoralni skup teologa u promišljanju nad aktualnim temama koje dotiču život Crkve, s ciljem trajne izobrazbe i usavršavanja nositelja raznih službi i poslanja u Crkvi: biskupâ, prezbiterâ i đakona, redovnika i redovnica te vjernikâ laika. Skup je otvoren i svima drugima koji se zanimaju za ove teme.
Organizator:
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto održavanja:
MEĐUBISKUPIJSKO SJEMENIŠTE
Voćarska 106, Zagreb – Šalata
U glazbenom dijelu sudjeluje:
Mješoviti zbor Instituta za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu
Pripremili:
doc. mr. art. Ruža s. Domagoja Ljubičić; doc. art. Marko Magdalenić; Danijela Župančić, prof.

________________________________
Obavijesti u vezi s održavanjem Teološko-pastoralnog tjedna zainteresirani mogu dobiti u Dekanatu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38.
Tel.: (01) 4890 401, 429; telefaks: (01) 4814 704
E-adresa: tajnica-kbf@kbf.hr

Povjerenstvo TPT-a:
prof. dr. sc. Anton Tamarut, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, član
dr. sc. Branko Murić, član
prof. dr. sc. Janez Vodičar, vanjski član (Ljubljana)
prof. dr. sc. Darko Tomašević, vanjski član (Sarajevo)

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr