HR

Aktualnosti

Objavljeno: 08.11.2011.

Svećenički dan Zagrebačke nadbiskupije

Pastoral mladih te pastoral duhovnih zvanja bile su glavne teme razmišljanja jesenskog Svećeničkog dana Zagrebačke nadbiskupije, održanog u ponedjeljak 7. studenoga 2011. godine u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati u Zagrebu, koji je okupio više od dvjesto sudionika.

Pozdravljajući sve okupljene dijecezanske i redovničke svećenike koji djeluju u zagrebačkoj Crkvi, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić podsjetio je na nedavni velebni pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj te je istaknuo znakovitost tog susreta preporučivši nazočnima da poruke i geste prenose vjernicima u svojim pastoralnim razmišljanjima i usmjeravanjima, naročito mladima koji su svojim sudjelovanjem dali poseban pečat susretu s papom Benediktom XVI.

Nakon pozdravnog govora kardinala Bozanića koji je istaknuo da je i tema Svećeničkog dana pod znakom susreta sa Svetim Ocem, okupljenima se obratio pomoćni biskup zagrebački mons. Mijo Gorski s izlaganjem na temu - Što nam susret pape Benedikta XVI. i mladih u Zagrebu ima reći za budućnost u radu s mladim vjernicima. U svom izlaganju istaknuo je da je susret mladih s Papom na Trgu pokazao plodove desetogodišnjeg pastoralnog rada s mladima u Zagrebačkoj nadbiskupiji, navevši nove prostore djelovanja i zajedništva s mladima, poput volonterstva i umreženosti mladih posredstvom suvremenih medija. U zagrebačkoj Crkvi postoji zdrava jezgra mladih vjernika čija se snaga očituje u zajedničkom i zauzetom svjedočenju vjere, rekao je mons. Gorski zaželjevši da to bude trajno lice Crkve s kojom se mora računati.

O pastoralu mladih u sadašnjim okolnostima: stari i novi pristupi djelovanja na župama i u Nadbiskupiji, govorio je predstojnik Ureda za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije vlč. Ivica Budinšćak navevši sve veću uključenost mladih vjernika u različitim pastoralnim inicijativama Zagrebačke nadbiskupije. Podsjetio je da je nadbiskup Bozanić radi što bolje koordiniranosti rada s mladima ovih dana potpisao dekret o Povjerenstvu za pastoral mladih, koje će ubuduće imati jedinstveni Ured za pastoral mladih u kojem će djelovati Odjel za dušobrižništvo studenata i Odjel za pastoral sportaša.

Veliku ulogu u pastoralu mladih Zagrebačke nadbiskupije ima Dom sv. Martina na Malom Lošinju, u kojem se od 2004. godine okupljaju animatori mladih, bogoslovi i sjemeništarci, te taj prostor sve više postaje mjestom promišljanja, planiranja i provođenja različitih pastoralnih inicijativa, o čemu je govorio ravnatelj Doma mons. Ivan Hren. „Njihova priprava za uključivanje u sudjelovanje, pomoć i animaciju drugih mladih u župi, daje nam pravo vedrije i sigurnije gledati u budućnost“, rekao je mons. Hren spomenuvši da je kroz dom prošlo više od 2.100 sudionika.

O glavnim naglascima u pastoralu zvanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji govorio je povjerenik za pastoral duhovnih zvanja mr. Dubravko Škrlin Hren, istaknuvši da je rad s mladima na organiziranim susretima i u školama dao znatnoga ploda te su ove jeseni u prvi tečaj bogoslovije ušla 23 kandidata različitih životnih dobi i zvanja.

O izazovima za pastoral duhovnih zvanja progovorio je u svom izlaganju pod naslovom - Profil i povijest zvanja sadašnjih kandidata za svećeništvo: izazov pastoralu, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa preč. Anđelko Košćak, istaknuvši svjedočke kvalitete koje bi trebale resiti cjelokupnu zajednicu Crkve u brizi za duhovna zvanja. Dječačko sjemenište u sadašnjemu crkvenom trenutku te važnost i poteškoće s kojima se susreće ta ustanova u svojemu radu, bila je tema izlaganja rektora Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati mr. Domagoja Matoševića.

O inicijativi Papinskog vijeća za novu evangelizaciju, kojega je član i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, okupljenima je govorio pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško, navevši glavna uporišta projekta Misije u gradovima, u kojem je riječ o navještaju, katehiziranju, slavlju sakramenata i nekolicini novih oblika prisutnosti Crkve i pastoralnoga djelovanja te o njihovom očitovanju u župnome pastoralu.

O sadašnjem tijeku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i izradi prijedloga radnog dokumenta Sinode, izvještaj je podnio tajnik dr. Denis Barić.

U raspravi nakon izlaganja, sudionici su izrazili zadovoljstvo s temom i načinom na koji se otvoreno progovara o budućnosti Crkve, tj. o mladima i duhovnim zvanjima. Tijekom susreta bilo je govora i o propisima vezanim uz misne nakane i priloge za misno slavlje. (TUZGN)

Podijelite na: