HR

Aktualnosti

Objavljeno: 06.11.2011.

Slavetić: Proslavljena 350. obljetnica župe sv. Antuna Pustinjaka

slika

"Danas svi zajedno osjećamo da su korijeni naši duboki jer se spominjemo 350 godina postojanja ove župe. Osjećamo da nosimo veliku baštinu i želimo danas biti posebno ponosni na tu baštinu, nju čuvati, gajiti i prenositi", kazao je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, predvodeći u nedjelju 6. studenoga u Slavetiću nedaleko od Jastrebarskog euharistijsko slavlje kojim je župa sv. Antuna Pustinjaka proslavila 350. obljetnicu postojanja.

U svečanome misnom slavlju koje je okupilo brojne vjernike suslavilo je tridesetak svećenika, među kojima su bili i "sinovi slavetićke župe" mons. dr. Josip Baloban, mons. dr. Stjepan Baloban i mons. dr. Juraj Batelja.

Prigodne su riječi uputili i slavetićki župnik Josip Gonan koji je ukratko ocrtao povijesni hod župe, te arhiđakon Karlovačko-goričkoga arhiđakonata mons. dr. Josip Baloban, koji je naglasio: "U ovoj se župi teško živjelo, no u ovoj se župi uvijek nastojalo čestito i pošteno živjeti... Bog, domovina Hrvatska i Katolička Crkva ovdje su uvijek bili na prvome mjestu."

U prigodi vrijednoga jubileja tiskana je i bogato opremljena monografija slavetićke župe u nakladi Ogranka Matice hrvatske Jastrebarsko, kojoj je autor mr. Anđelko Košćak sa suradnicima Josipom i Stjepanom Balobanom.

Crkva sv. Antuna Pustinjaka u Slavetiću građena je oko 1600. godine na posjedu i pod patronatom grofovske obitelji Oršić, kao filijalna kapela župe u Petrovini. Na molbu baruna Baltazara Oršića 12. rujna 1661. godine filijalnu je crkvu uzdigao na razinu župne zagrebački biskup Petar Petretić. (iu, gk)

Podijelite na: