Predstavljene knjige "Nastavničke kompetencije" i „Religioznost zagrebačkih adolescenata“ te obilježen izlazak 50. broja „Lađe“

11.6.2019.FOTOGALERIJA


"Neki događaji obilježili su tijek života Crkve i društva u nas. Prvo, uvođenje vjeronauka u škole i međunarodni ugovori koji su to zajamčili te, drugo, vraćanje našeg Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sveučilište. To su događaji koji su dali vanjski okvir da se može na drugi način djelovati i u Crkvi i u našem društvu. Želio bih da ovo predstavljanje i ovaj skup bude povod za bolji zajednički rad, nastojanje za bolji dijalog u društvu i sudjelovanje svih koji su pozvani da to čine", riječi su to zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na završetku predstavljanja knjiga „Nastavničke kompetencije“ i „Religioznost zagrebačkih adolescenata“ te obilježavanja izlaska 50. broja „Lađe“, časopisa za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, koje je održano u prostorijama Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu u ponedjeljak 10. lipnja 2019. godine. Na početku predstavljanja u ime organizatora, Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, sve je okupljene pozdravila predstojnica Ureda prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić koja je istaknula da "iako su naizgled različite stvari, postoji nutarnja povezanost ili zajednički nazivnik za 'Lađu', 'Nastavničke kompetencije' i 'Religioznost zagrebačkih adolescenata', a to je briga za kvalitetan vjeronauk u školi i za kvalitetne vjeroučitelje u našim osnovnim i srednjim školama." Časopis "Lađa" predstavila je glavna urednica prof. dr. sc. Ružica Razum. Časopis izlazi četiri puta godišnje, a u njemu je svojim prilozima od izlaska prvog broja 2006. godine sudjelovalo 250 suradnika. Riječ je o profesorima teoloških učilišta, kao i s drugih fakulteta sveučilišta, a kako je navela prof. Razum, "Lađa" ima nekoliko suradnika iz inozemstva. Među suradnicima su i svećenici-župnici, roditelji, brojni vjeroučitelji, a sve više priloga dolazi i od strane drugih nastavnika i studenata. Svaki je broj tematski, a biraju se važnije religijsko-pedagoške i vjeronaučne te opće školske teme aktualne za školski odgojno-obrazovni sustav. Nakon predstavljanja časopisa "Lađa", doc. dr. sc. Silvija Migles predstavila je knjigu „Nastavničke kompetencije“. Riječ je o zborniku radova s održanog znanstvenog simpozija u Zagrebu 2017. godine, a koji su uredili prof. dr. sc. Blaženka Valentina s. Mandarić, prof. dr. sc. Ružica Razum i doc. dr. sc. Denis Barić. Na ukupno 197 stranica, uz Uvod i Zaključna razmatranja, knjiga sadrži deset priloga koje potpisuju stručnjaci iz područja teologije, jezikoslovlja, komunikologije i pedagogije. Kako je istaknula predstavljačica dr. sc. Migles, "u središtu je važno i aktualno pitanje nastavničkih kompetencija relevantnih za razumijevanje identiteta vjeroučitelja, ali i više od toga, po čemu knjiga predstavlja bogat i poticajni prinos suvremenim raspravama oko obrazovnih reformi i strategija cjeloživotnog učenja."

U predstavljanju radova objavljenih u zborniku prof. Migles istakla je dvije teze. Prva je ta da crkveno-teološki pristup odgojno-obrazovnim procesima ima za cilj promicanje takvog odgoja i obrazovanja u svijetu koji na civilizacijskoj razini pridonosi "izgradnji solidarnog humanizma". Druga teza je ta da "osnaživati predanost katoličkom vjeronauku i njegovom identitetu po njegovoj kvalificiranoj prisutnosti u svijetu obrazovanja i kulture zahtijeva 'budan i hrabar pristup', a zatim i komplementarno i suradničko djelovanje svih dionika."


 
Studiju "Religiozni identitet zagrebačkih srednjoškolaca", u kojoj se donose novi i ažurirani podatci empirijskog i sociološkog istraživanja provedenog 2016. godine među adolescentima, srednjoškolcima iz 13 srednjih škola s područja Grada Zagreba, predstavio je doc. dr. sc. Branko Murić. 

U predstavljanju, je rekao da "sada dobivamo po prvi puta potvrdu i jasan smjer kretanja religioznosti kod mladih te odgovore na pitanja ne samo kakva je trenutna religioznost naših adolescenata, nego i u kojem smjeru se ona kretala i razvijala u ovom vremenskom intervalu između različitih naraštaja adolescenata. To je važno jer se sada ozbiljno možemo pozabaviti pitanjem utjecaja na gibanja religioznosti, osjećaj pripadnosti i identitet, kako one vanjske utjecaje (uvjetovane društveno-kulturnim i medijskim preobrazbama), tako i one unutarnje (pitajući se koliko su uspješni bili ili jesu naši pastoralni planovi, odgojno-obrazovne metode i planovi vjeronauka i kateheza, kakav je naš odnos prema pojedinim čimbenicima koji utječu na razvoj identiteta i religioznosti: roditelji, vjeroučitelji, svećenici, vršnjaci, katehete, možemo jasnije dobiti uvide što trebamo mijenjati i kamo trebamo ići). I sama teologija dobiva bolji uvid tko i s kakvom prtljagom vjere će pokucati sutra na njena vrata."Sva iznesena pitanja u Studiji treba ozbiljno i odgovorno shvatiti, istaknuo je prof. Murić, jer se pokazuju gorućima u današnjem crkvenom i širem društvenom kontekstu i ne smiju se odložiti pod tepih ili ih primiti s rezigniranošću. Ova pitanja potiču neizostavno preispitivanje i potrebu da se na nov način razloži narav i svrha Crkve, iz čega će proizaći novi poticaji i odgovori tko je ona i što hoće u ovome svijetu te kakva je njena budućnost.Podsjetivši na kraju svog predstavljanja na riječi pape Pavla VI. sa zatvaranja Drugoga vatikanskog koncila, 8. prosinca 1965. godine („Zbog vas je mladi, za vas ponajprije, Crkva na svome Koncilu upalila svjetlo koje osvjetljava budućnost, vašu budućnost“), prof. Murić je rekao: "Koncil je bio upućen mladima, dan im je u ruke kao polog za budućnost. Koncil ostavlja mladima ozbiljnu zadaću 'boriti se protiv svakog egoizma', a na nama je odgovorna i bremenita zadaća opremiti ih svim mogućim sredstvima ljudskosti i krističnosti, jer sudbina pomlađivanja Crkve po uzoru na 'vječno mladoga Krista'  stavljena je u ruke mladosti ovoga svijeta i o tome kakvi smo mi prema njoj ovisi kakva će sutra biti njihova slika Crkva. Ivan Pavao II. je to sažeto kazao u apostolskoj pobudnici Christifideles laici:
'Crkva ima tolike stvari reći mladima a mladi imaju tolike stvari reći Crkvi. Taj međusobni dijalog koji se ima ostvariti u velikoj srdačnosti, jasnoći i srčanosti, pomoći će susretu i razmjeni dobara među generacijama i bit će izvor bogatstva i mladosti za Crkvu i za građansko društvo'. Pretočimo naša sveukupna nastojanja u taj sinodalni pastoralni hod Crkve s mladima!"U ime autora knjiga, sve je pozdravio i zahvalio se doc. dr. sc. Denis Barić: "Hvala svim autorima koji su dali udjela u ovim dvjema knjigama i na taj način ukazali na važnost interdisciplinarnosti teologije i drugih znanosti kao i na povezanost različitih teoloških disciplina u svrhu promišljanja o odnosu Boga i čovjeka u svijetu i vremenu koje nam je Bog darovao da bismo ih ispunili posvemašnjom ljubavlju prema Njemu - Stvoritelji i prema čovjeku - stvorenomu."U ime nakladnika, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, prisutnima se obratio te ih pozdravio dekan KBF-a prof. dr. sc. Mario Cifrak. Uz kardinala Bozanića koji je uputio svoju prigodnu riječ i čestitke autorima zbornika i studije, te "Lađi" na 50. broju, predstavljanju su prisustvovali pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško, moderator Nadbiskupskog duhovnog stola preč. Tomislav Subotičanec, biskupski vikar za pastoral preč. Marko Kovač, profesori s KBF-a, mnogobrojni vjeroučitelji, suradnici "Lađe", a u glazbenom dijelu nastupili su Klara i Vid Krpan. Knjige „Nastavničke kompetencije“ i „Religioznost zagrebačkih adolescenata“ u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu objavila je Kršćanska sadašnjost. 
Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr