Predbožićni susret kardinala Bozanića s ravnateljicama i ravnateljima odgojno-obrazovnih institucija

19.12.2018.U organizaciji Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije u srijedu 19. prosinca održan je u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu predbožićni susret zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića s ravnateljicama i ravnateljima odgojno-obrazovnih institucija s područja Zagrebačke nadbiskupije.

Uz domaćina susreta, zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, biskupskog vikara za pastoral Zagrebačke nadbiskupije preč. mr. Marka Kovača, moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola preč. Tomislava Subotičanca, ravnatelja Nadbiskupijskog pastoralnog instituta prof. dr. sc. Josipa Šimunovića, susretu su se, uz ravnatelje odgojno-obrazovnih institucija s područja Zagrebačke nadbiskupije, odazvali zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje prof. Jadranka Žarković-Pečenković koja je prva pozdravila okupljene izražavajući radost zbog susreta. 

Susretom je moderirala i sve pozdravila predstojnica Ureda za vjeronauk u školi prof. dr. sc. Blaženka Valentina Mandarić. Nakon pozdravnog govora prof. Jadranke Žarković-Pečenković, okupljene je pozdravio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić naglasivši važnost ulaganja u odgojno-obrazovni sustav s naglaskom na pomoć obiteljima kako bi se zaustavila nepovoljna demografska kretanja. U ime ravnateljica i ravnatelja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja okupljene je pozdravila gospođa Brankica Blažević, viša savjetnica Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije za predškolski vjerski odgoj, a u ime Hrvatske udruge srednjoškolskih ravnatelja, okupljene je pozdravila predsjednica gospođa Suzana Hitrec. Okupljene je također pozdravio gospodin Josip Petrović, predsjednik ogranka grada Zagreba Hrvatske udruge osnovnoškolskih ravnatelja. 

Na kraju susreta svima se obratio kardinal Bozanić. Na početku govora govoreći o Došašću, Kardinal je istaknuo da sadržaji koji su vezani uz Došašće proizlaze iz našeg baštinjenog kulturološkog identiteta i neprestano nas potiču da se vraćamo izvorima i pravom smislu da se ne bismo prepustili prividnom sjaju, s posljedicama pustoši i praznine.  

Osvrnuvši se na provedbu tzv. eksperimentalnog programa "Škola za život" što ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u određenom broju osnovnih i srednjih škola, Kardinal je rekao kako "svaka promjena, osobito reforma, u odgoju i obrazovanju izaziva i traži pojašnjenja, rasprave i propitkuje temeljne zadaće i ciljeve odgoja i obrazovanja, vrtića i škola; kvalitetu učitelja, ulogu svih čimbenika u odgojno-obrazovnom procesu. Odgoj i obrazovanje područje je od općeg društvenog značenja i zato ne smije biti briga jedne ili dviju institucija, nego cijele društvene zajednice. Odgoj i obrazovanje primarno je služenje osobi i njezinom cjelovitom razvoju.Ako škola želi odgajati za život, a koji školski program to da sada nije želio, onda životu valja pristupati cjelovito, a ne parcijalno, reducirajući ga na jednu ili dvije dimenzije. U današnjoj kulturi jača tendencija »reduciranja obrazovanja« na znanja i tehničke kompetencije, informatičke i tehničke vještine, što može voditi relativiziranju ljudske naravi i ljudskog života, a što posljedično vodi zanemarivanju ili čak negiranju drugih dimenzija, među kojima osobito transcendentne dimenzije. Zato pitanje odgoja i obrazovanja u sebi je antropološko pitanje, pitanje cjelovitog odgoja, razvoja ljudske osobe u ljubavi i istini, u spoznaji sebe, drugog, svijeta i onoga onkraj ovog vidljivog – transcendentnog.

Naime, pod snažnim utjecajem tehnologije, globalne ekonomije i tržišta rada, odgoju i obrazovanju prijeti opasnost da se svedu na tehničke i funkcionalne kompetencije i vještine; da budu lišeni temeljne dimenzije, a to je cjeloviti odgoj osobe. Papa Benedikt XVI. u Caritas in veritate ističe da istinski razvoj treba novi humanizam koji je zajedničko djelo kulturološkog, etičkog i odgojnog projekta, jer se 'autentični ljudski razvoj tiče cijele osobe u svim njezinim dimenzijama' (br. 11): tijela i duha, uma i srca, osjećaja i odgovornosti. Svaki odgoj i obrazovanje koji teži cjelovitosti treba integrirati promišljanje o životu, osobi, njenom porijeklu, odgovornosti, sudbini, dostojanstvu."U hrvatskom društvu potrebno je graditi odgojni savez

Ističući kako je u ovogodišnjoj Božićnoj poruci naglasio da je potrebno u hrvatskom društvu graditi odgojni savez, posebno kad se radi na reformama u odgoju i obrazovanju, Kardinal je rekao: "Ako odgoj i obrazovanje osposobljuju djecu i mlade za život, a tako bi trebalo biti, u njegovo provođenje treba uključiti sve relevantne institucije: obitelj, vrtiće, škole, društvo, Crkvu, kulturu. Da bi zajedničko djelovanje bilo učinkovito, važno je graditi odgojni savez između navedenih institucija. Već je sveti Ivan Pavao II. proročki upozoravao da je u novije vrijeme došlo do raskola između obitelji i društva, između obitelji i škole te da je odgojni savez raskinut. Tako je odgojni savez društva s obitelji ušao u krizu jer je potkopano uzajamno povjerenje (usp. Obiteljska zajednica, 38)."

Ipak, u odgoju svoje djece roditelji imaju povlaštenu ulogu, kako u odnosu na prava tako i u odnosu na obveze. Stoga odgojno-obrazovni programi i ciljevi ne smiju biti u suprotnosti s obiteljskim temeljnim vrjednotama. Roditeljima pripada prvenstvo kada je riječ o dužnostima i pravima u odgoju svoje djece. To potvrđuje Ustav Republike Hrvatske kada ističe: "Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti" (Čl. 63, stavak 1. i 2.), a u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima inzistira se na prvenstvu roditelja u odgoju i obrazovanju djece: "Roditelji imaju pravo prvenstva u izboru vrste obrazovanja za svoju djecu«"(Čl. 26, stavak 3.).

Zato je važno i poželjno da se češće i snažnije čuje glas roditelja u aktualnoj hrvatskoj školskoj reformi, posebno glede ciljeva, sadržaja i udžbenika. Nije dovoljno reaktivno djelovati i čekati na određene krizne situacije s kojima se sve više susrećemo. Roditelji imaju pravo i dužnost aktivno sudjelovati u kreiranju odgoja i obrazovanja vlastite djece.Govoreći o ulozi učitelja i odgojitelja u odgoju djece i mladih, Kardinal je rekao da je nužno da se u našem društvu više uvažava, cijeni, vrjednuje i nagrađuje njihova nezamjenjiva uloga u odgoju djece i mladih. Kao što učiteljima treba suradnja s roditeljima, tako je i roditeljima potrebna suradnja sa školom i učiteljima. 

"Poštovane ravnateljice i ravnatelji, vi najviše osjećate izostanak sudjelovanja roditelja i deficit obiteljskoga odgoja. U obitelji se usvajaju temeljne vrjednote, stavovi, uvjerenja i ponašanja. U obitelji dijete započinje otkrivati istinu o sebi i drugome, svijetu i Bogu, a nastavlja s produbljivanjem u vrtiću i u školi. Zato je važno da odgoj i obrazovanje pristupa osobi cjelovito, ne parcijalno.

Nadalje, kad je riječ o odgoju i obrazovanju, valja istaknuti da su kultura i tradicija nezaobilazne karike u prenošenju temeljnih vrjednote na nove naraštaje. Svaki narod snažno promiče, čuva i njeguje svoju kulturu i tradiciju, jer je to temelj na kojemu se gradi identitet jednog naroda. Zbunjuje i pomalo zabrinjava činjenica da se u nekim našim odgojno-obrazovnim ustanovama pokušava istisnuti, a ponegdje i izbaciti, lijepe tradicionalne običaje kao što su obilježavanje Dan kruha, Majčinog dana, slavljenje Božića, izrada čestitki i jaslica. Nasuprot toga stihijski se pokušava uvesti sadržaje koji su potpuno strani našem srednjoeuropskom kulturološkom krugu. 

Poštovani, omogućimo našoj djeci i mladima da sabiru duhovni i kulturni spomenar oslikan hrvatskom i kršćanskom baštinom i lijepim krajevnim tradicionalnim običajima. Vrtići i škole, osim što su središta usvajanja temeljnih znanja i kompetencija, oduvijek su bili, a to trebaju i ostati, rasadišta kulture te mjesta oživljavanja i njegovanja lijepih tradicijskih običaja. Ne bi bilo dobro da naša djeca i mladi kulturnu tradiciju i lijepe kršćanske običaje doživljavaju isključivo kroz površnu, potrošačku i konzumističku prizmu. Stoga pozivam sve vas koji ste na čelu odgojno-obrazovnih institucija da učinite sve da kulturna baština i kršćanska tradicija ne bi bila marginalizirana u našim vrtićima i školama, da naša djeca i mladi ne budu lišeni iskustava koja su važan temelj za izgradnju vlastitog identiteta.Na kraju svog govora okupljenima, Kardinal je čestitao Božić i novu 2019. godinu: "Cijenjene ravnateljice i ravnatelji, dok vam odajem priznanje i poštovanje, a preko vas i svim učiteljima i odgojiteljima koji rade u vrtićima, školama, posebnim ustanovama i domovima na području Zagrebačke nadbiskupije, na kojem živi više od jedne četvrtine sveukupnog pučanstva Republike Hrvatske, želim još jednom istaknuti da radite najvrjedniji posao u našem društvu – posao i poslanje koji u jednakoj mjeri zahtijevaju i znanje, i ljubav, i srce i predanje. Hvala vam što se svojom zauzetošću, poučavanjem i odgajanjem svakodnevno uključujete u najvažniji zadatak društvene zajednice, a to je podizanje čovjeka."Vi od male djece oblikujete velike, zrele i odgovorne ljude koje naše društvo treba. Možda osjećate da ono što činite nije dovoljno prepoznato i vrjednovano, ali neka vas to ne obeshrabri, jer odgoj i obrazovanje je poput sađenja, sijanja i zalijevanja mladica koje će tek u budućnosti donijeti rod.

Kao učitelji i odgojitelji možda nećete nikada u potpunosti saznati koliko ste pridonijeli rastu jednog djeteta, koliko ste zaslužni za unutarnje oblikovanje i sazrijevanje svojih učenika. Ovom prigodom pozivam odgovorne društvene institucije da u jednakoj mjeri i na isti način štite prava učenika te prava i dostojanstvo učitelja, koji su sve više izloženi različitim pritiscima, u kojima je sve češće uključeno i nasilje. Poštovane ravnateljice i ravnatelji, Božić dolazi svakomu, bez obzira u kakvom se stanju i poteškoći tko nalazio i kakvu radost i bijedu živio. On nam objavljuje čovjekoljublje nebeskoga Oca i poziva na zajedništvo u Božjoj ljubavi. Za svakoga od vas molim snagu Božjega Duha i da se otvorite novosti i radosti Božića. Neka Isus, čijem se rođendanu radujemo i kojemu ususret idemo, blagoslovi vas osobno, vaš rad, vaše obitelji, i vaše učenike."

Susret je pjesmom obogatio Bogoslovski oktet pod vodstvom Hrvoja Maltarića.
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr