Održana liturgijska kateheza na temu „Božja Riječ i služitelji Riječi u liturgiji Crkve“

31.10.2011.

Liturgijska kateheza s temom „Božja Riječ i služitelji Riječi u liturgiji Crkve“ održana je u četvrtak 27. listopada 2011. na zagrebačkom Jarunu u župnim prostorima uz crkvu Svete Mati Slobode.

Predavanje liturgijskim čitačima, psalmistima, liturgijskim pjevačima i zborovođama, kao i svim zainteresiranima okupljenima te večeri održao je prof. dr. fra Ante Crnčević, pročelnik Katedre za liturgiku na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral i glavni urednik liturgijsko-pastoralnog lista Živo vrelo.

U uvodnome dijelu svoga izlaganja prof. Crnčević je okupljene uveo u smisao i narav liturgijskoga slavlja, slavlja kojega nema bez navještaja Riječi, u Događajnost Riječi. „U liturgiji Crkve Bog govori zajednici okupljenih, a čitač nije služitelj niti interpretator Riječi već služitelj Riječi. Čitač u liturgiji je služitelj Događanja Riječi, tj. služitelj sakramentalnosti Riječi.“ Pojasnivši strukturu samog obreda, s naglaskom na Službu Riječi (misna čitanja, aleluja, evanđelje, homilija, Ispovijest vjere i sveopća molitva), predavač je istaknuo kako je Crkva zajednica slušanja, a vrhunac se očituje u euharistiji.

Osvrćući se na obrednost Riječi, prof. Crnčević je izdvojio tri elementa: poklik – Riječ Gospodnja koji potvrđuje da je Riječ sâm Gospodin; ambonski prostor – prostor navještaja Božje Riječi; knjigu misnih čitanja – lekcionar i evanđelistar, knjiga Riječi Božje.

Također u svome izlaganju, predavač je dao smjernice za oblikovanje liturgijske službe čitača, a one su:

1. Čitač treba poznavati red čitanjâ i lekcionare kroz sva tri ciklusa nedjeljnih i blagdanskih slavlja, dvodijelni ciklus običnih danâ, ciklus svetačkih i prigodnih čitanja. Trebao bi biti upoznat s naravi i raznolikošću čitanja različitih sakramentalnih i nesakramentalnih slavlja crkvene zajednice.

2. Od toga vanjskoga poznavanja potreban je prijelaz u poznavanje naravi različitih književnih rodova u istoj knjizi: povijest, poslanice-pisma, proroštvo, pjesništvo...; biti svjestan da postoje i različiti načini izričaja: činjenične tvrdnje, ispovijesti, pripovijedanja, parabole.

3. Nužno je misliti na zajednicu koja je subjekt slavlja, na njezin unutarnji sastav i osobine koje ju određuju. Čitač uspostavljajući odnos sa zajednicom uspostavlja odnos zajednice s Riječju. Ton glasa, tempo čitanja, crescendo i decrescendo izgovaranja, pauze, pozornost na interpunkcije, na upravni govor, na citate un unutar teksta, na vlastitost riječi koja oblikovana, kao proglas, kao pitanje, kao tvrdnja, kao proglas… Sve su to važni elementi koje se ne mogu usvojiti letimični pogledom kroz tekst nekoliko minuta prije slavlja. Nužno je razumijevanje riječi i njezinoga značenja u kontekstu slavlja, blagdana i liturgijske godine.

4. Čitač nije u cjelovitosti razumio riječ koju naviješta, pa je onda nije kao takvu ni navijestio, ako nije razumio cjelovitost Božanske poruke, tj. sva čitanja u jednome slavlju. Čitač je pozvan upoznati sva čitanja, a ne samo ono koje on prenosi zajednici. 5. Navještaj Riječi u liturgijskom slavlju nije povjeren jednoj osobi, jednom čitaču. Uvijek je dobro da je uključeno više čitača. To zahtijeva dinamika obreda kao i različitost književnih vrsta.

Završavajući svoje izlaganje prof. Crnčević je, koristeći sliku slavlja židovskoga blagdana Sukkot, okupljenim slušateljima poručio da budu vjerni zaručnici i zaručnice Riječi, kako bi u zajednici vjernika mogli biti njezini dostojni služitelji.

Nakon predavanja uslijedila su brojna pitanja okupljenih, a večer je molitvom i zahvalom predavaču i okupljenima zaključio župnik ove župe don Ante Vasilj najavivši nastavak predavanja liturgijskim čitačima u ovome zagrebačkom dekanatu.

Maruša Bartolić

www.crkvena-glazba.hr

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr