Isus je naš pravi i jedini Učitelj

31.10.2011.

 

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 30. listopada 2011.

Draga braćo i sestre!

U liturgiji ove nedjelje apostol Pavao nas poziva da primimo evanđelju ne kao "riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima" (1 Sol 2,13). Na taj način možemo prihvatiti s vjerom opomene koje Isus upućuje našoj savjesti, da bismo stekli vladanje koje je u podudarnosti s njima. U današnjem odlomku, on prekorava pismoznance i farizeje, koji su imali ulogu učitelja u zajednici, da je njihovo vladanje u otvorenoj suprotnosti s učenjem koje su drugima predlagali sa strogošću.

Isus ističe da oni "govore, a ne čine" (Mt 23, 3); štoviše, "vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli" (Mt 23, 4). Dobar nauk treba prihvaćati, ali prijeti opasnost da bude opovrgnut jednim nedosljednim vladanjem. Zato Isus kaže: "Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine" (Mt 23, 3). Isusov stav je potpuno suprotan: on je prvi koji provodi u djelo zapovijed ljubavi, kojoj sve poučava, i može reći da je ona lak i sladak teret upravo zato jer nam pomaže nositi ga zajedno s njim (us. Mt 11, 29-30).

Razmišljajući o učiteljima koji guše tuđu slobodu u ime vlastitog autoriteta, sveti Bonaventura pokazuje tko je istinski Učitelj slijedećim riječima: "nitko ne može učiti niti djelovati, niti se vinuti do spoznatljivih istina ako nije prisutan Sin Božji" (Sermo I de Tempore, Dom. XXII post Pentecosten, Opera omnia, IX, Quaracchi, 1901, 442). "Isus sjedi na 'stolici' kao veći Mojsije, koji proširuje savez na sve narode" (Gesu di Nazaret, Milano 2007, 89).

On je naš pravi i jedini Učitelj! Zato smo pozvani slijediti Sina Božjega, Utjelovljenu Riječ, koja izražava istinu svoga nauka kroz vjernost Očevoj volji, kroz darivanje samoga sebe. Blaženi Antonio Rosmini piše: "Prvi učitelj obrazuje sve ostale učitelje, kao što obrazuje i same učenike, jer [i jedni i drugi] postoje samo poradi toga prvog prešutnog, ali vrlo moćnog nauka" (Idea della Sapienza, 82, in: Introduzione alla filosofia, vol. II, Roma 1934, 143). Isus odlučno osuđuje također hvalisavost i primjećuje da djelovati samo "zato da ih ljudi vide" (Mt 23, 5) znači tražiti ljudsko priznanje, čime se podrivaju vrijednosti na kojima se temelji autentičnost osobe.

Dragi prijatelji, Gospodin Isus se predstavio svijetu kao sluga, potpuno oplijenivši samoga sebe i ponizivši se dotle da je na križu dao najrječitiju pouku iz poniznosti i ljubavi. Iz njegova primjera proizlazi životna ponuda: "Najveći među vama neka vam bude poslužitelj" (Mt 23, 11). Zazovimo zagovor Presvete Marije i molimo, osobito, za one koji su u vjerničkoj zajednici pozvani na službu poučavanja, da uzmognu uvijek djelima svjedočiti istinu koju prenose riječju.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, želim izraziti svoju blizinu stanovništvu Tajlanda pogođenom teškim poplavama, kao i, u italiji, pučanstvu Ligurije i Toskane, koje je nedavno pretrpjelo štete od posljedica snažnih kiša. Jamčim im svoju molitvu. (IKA)

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr