HR

Aktualnosti

Objavljeno: 14.09.2023.

Doktorirao vlč. Martin Krizmanić

Svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. Martin Krizmanić obranio je u srijedu 13. rujna na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj akademiji u Rimu doktorsku tezu pod naslovom „Il paradigma dell'idiozia nel cristiano. Implicazioni antropologiche e teologico morali nell'opera di F. M. Dostoevskij“ (Paradigma idiotizma u kršćanina. Antropološke i moralno teološke implikacije u svjetlu književnosti F. M. Dostojevskog).Komisiju su činili mentor prof. dr. Cristiana Freni, prof. dr. Antonio Donato, CSSR, kao predsjedavajući povjerenstva te drugi mentor prof. dr. Alfonso Amarante, CSSR.

Akademskom činu nazočili su doktorandova obitelj, rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu Marko Đurin, vicerektor Marko Škraba, svećenici studenti, doktorandova rodbina te mnogi gosti i prijatelji iz Hrvatske i Rima.Doktorska disertacija podijeljena je u pet poglavlja. Na početku opravdava korištenje književnosti kao legitimnog alata za bavljenje teologijom. Nakon toga predstavlja se sama osoba Dostojevskog kao pisca. Nadalje, u drugom i trećem poglavlju bazirajući se ponajprije na pisčevu romanu Idiot rad donosi i istražuje paradigmu idiotizma. Četvrto poglavlje govori o slici Boga kao Idiotu dok u posljednjem poglavlju novonastala paradigma biva aplicirana na moralnu teologiju.Vlč. Martin Krizmanić rođen je 26. listopada 1990. u Zagrebu, od oca Ivana i majke Ljiljane r. Ćuk, kao najstariji od troje djece u obitelji. Od rođenja živi u Župi sv. Pavla u Retkovcu gdje je primio sve sakramente kršćanske inicijacije. Pohađao je Osnovnu školu Retkovec te Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju kao vanjski učenik. Godine 2009. ušao je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište te upisao studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Godine 2011. Nastavio je studij na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, a stanovao je u kolegiju Germanicum et Hungaricum. Diplomirao je u ljetu 2014. godine te se vratio u Hrvatsku. Za đakona je zaređen 25. listopada 2014., a đakonski praktikum obavljao je u Župi sv. Josipa u Zagrebu i kao katedralni đakon u Zagrebačkoj prvostolnici. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga je kardinal Josip Bozanić 20. lipnja 2015. Mladu misu slavio je u nedjelju 28. lipnja 2015. u Župi sv. Pavla u Retkovcu. Službu župnog vikara obavljao je u dvije župe u zagrebačkom naselju Vrbani: u Župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova i u Župi Bogojavljenja – Sveta tri kralja. Nakon dvije godine kapelanske službe postaje župni vikar u Župi sv. Blaža u Zagrebu. Nakon toga u jesen 2018. biva upućen na studij moralne teologije na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj akademiji. Ondje je završio magisterij 2020. godine radom o temi Libertà umana e volontà di Dio: la possibilità del «no» a dio nella teologia morale (Ljudska sloboda i Božja volja: mogućnost reći Bogu „ne“ u moralnoj teologiji). Trenutno je na službi u Župi svetih Anđela u Savskom gaju kao upravitelj župe.

Mišel Kovačević 
Ispišite stranicu: