Petar Petretić (1648. – 1667.)


Rodio se oko 1604. u žumberačkom mjestu Sošice. Gimnaziju je polazio kod isusovaca na Griču, a viši studij u Beču.

1632. imenovan je zagrebačkim kanonikom. Od 1635. do 1639. bio je upravitelj zagrebačkog sjemeništa. Bio je i izaslanik na saboru u Požunu. Dosta je učinio za uređenje i popravak katedrale i biskupske palače. Zbog nedostatka crkvenog ruha osnovao je vezilačku radionicu koja je između ostalog izradila i glasoviti Božji grob.

U svom pastoralnom nastojanju ugledao se na pristalice katoličke obnove u duhu Tridentskog koncila. Odobrio je osnivanje prve bratovštine Muke i smrti Isusove koja je 1648. osnovana u isusovačkoj crkvi Al Gesú u Rimu. Bio je prvi zagrebački biskup koji je poduzeo da se pomogne katolicima na području biskupije u Slavoniji pod turskom upravom. U njegovo vrijeme nastala su u biskupiji dva nova franjevačka samostana. 


Izvor: Korade, M. (1995) Petar Petretić. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 333-339.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr