Riječ Nadbiskupa

Uvodna riječ i homilija kardinala Bozanića sa Službe riječi prigodom dolaska Misijskog križa u zagrebačku prvostolnicu

Pod jednim je drvetom čovjek svojom neposlušnošću otvorio ponor propasti i smrti, a na drugome je drvetu Isus, poslušnošću Ocu, čovjeku vratio život.

Ovaj križ po sebi ima dekoraciju brončanih vitica koje nalikuju na grane i mladice, izrasle iz korijena Kristova prinosa u ljubavi. U tim se mladicama nalaze relikvije svetaca i blaženika, osobito iz Srednje i Istočne Europe. Oni su istinski cvjetovi i plodovi u kojima je vidljiv novi, vječni život.
Na tome stablu nalaze se i relikvije hrvatskih svetaca i blaženika mučenika: sv. Marka Križevčanina, blaženoga Alojzija Stepinca te blaženih sestara Kćeri Božje ljubavi koje zovemo 'Drinskim mučenicama'. I mađarski i hrvatski narod imaju predivne uzore u prinošenju svoga života za druge. Crkve jačaju njihovi mučenici i baš ih mučenici najsnažnije povezuju, u istoj nadi pobjede nad zlom i grijehom, u istoj snazi Duha koji daje da slabi ljudi ostvaruju velika djela.

S pouzdanjem u Gospodinovu blizinu i u zagovor svetih, molimo za nakane naše Crkve i domovine, za naše mlade i njihov svibanjski susret u Zagrebu; za Europu i za naše kršćansko svjedočanstvo u njoj te za svjetski euharistijski kongres.
8.2.2020.

Uvodna riječ kardinala Bozanića na otvorenju 60. Teološko-pastoralnog tjedna

Briga Crkve za čovjeka u suvremenoj Europi nadahnjuje se na Gospodinovim riječima koji šalje svoje učenike da naviještaju Evanđelje do na kraj zemlje. Prihvaćanje Radosne vijesti susret je s Isusom Kristom koji ljudskom životu daje novi obzor i time konačni pravac. Suočeni s proturječnostima, sumnjama, ali i izazovima suvremenog čovjeka, pozvani smo iskazivati nesvakidašnje čovjekoljublje prema svima, a posebno najpotrebitijima.

Evanđelje je poruka nade i poziv na promjenu života. Onomu tko čuje Riječ otvara se put iz tame u svjetlo. Iz života prosječnosti kreće se u život »s Bogom i za Boga, s drugima i za druge, s ljubavlju i za ljubav. Isus danas ponavlja da nam je blizu, da mu napravimo mjesta u svojoj nutrini i naš će se život promijeniti. Zbog toga nam Gospodin daje svoju riječ, kako bismo je primili kao ljubavno pismo koje je napisao za nas, da osjetimo da nam je blizu«, kaže papa Franjo (Propovijed na misi na prvu nedjelju Božje Riječi, bazilika Sv. Petra, 26. siječnja 2020.).

Ima znakova nade u našoj suvremenosti. To posebno osjećamo pripremajući se na Susret hrvatske katoličke mladeži, 9. i 10. svibnja ove godine u Zagrebu. Naši mladi su za svoje geslo izabrali Marijine riječi: »Što god vam rekne, učinite!« (Iv 2, 5), posljednje njezine riječi zabilježene u Svetom pismu. Te riječi zvuče poput oporuke i preporuke da će naša djela imati nesvakidašnju snagu, ako izviru iz Božje riječi i otajstva Njegove blizine.
28.1.2020.

Kardinalova homilija prigodom Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana

Geslo koje sažima i usmjeruje ovogodišnju Molitvenu osminu, preuzeto iz Djela apostolskih (Dj 28, 2), naglašava brodolom, prijetnju, nesigurnost, i to da je učenicima »iskazano nesvakidašnje čovjekoljublje«.
Grčki izvornik koristi riječ »filanthropía« (»pareihon ou ten tyhousan filanthropían hemin«), snažan kršćanski pojam, čiju vrijednost prepoznaju svi ljudi. Bog je poslao svoga Sina na svijet radi čovjeka, da bi ga spasio iz svakoga životnog brodoloma; da bi objavio put do punine života: kršćanski humanizam, koji izrasta iz stvorenosti čovjeka i svijeta, ostvaruje se u ljubavi prema drugima, a ne u sebičnosti.

U ovom znakovitom zajedništvu molimo za suradnju s Duhom Svetim koji ostvaruje jedinstvo Kristova Tijela, Crkve. Naime, ako se sve veći broj Isusovih sljedbenika bude duhovno sjedinjavao s Gospodinovom molitvom »da svi budu jedno« (Iv 17, 21), takva molitva u Isusovo ime neće otići u prazno. Stoga večeras molimo i za povezanost između Božje riječi i naših djela, što daje vjerodostojnost svjedočanstvom života i sposobno je otkrivati ljepotu naše vjere novim naraštajima.
 
19.1.2020.

Uvodna riječ kardinala Bozanića prigodom Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana

Posebno mi je drago da ove godine u našoj prvostolnici, uz prisutne predstavnike Crkava u Hrvatskoj, možemo pozdraviti i zajedno slaviti Gospodina s predsjednikom Komisije biskupskih konferencija Europske unije (COMECE-a) uzoritim kardinalom Jean-Claudeom Hollerichom i predsjednikom Konferencije europskih Crkava (KEK-a) gospodinom pastorom Rev. Christianom Kriegerom te delegacijama koje oni predvode.

U ovom se slavlju sjedinjujemo s kršćanima diljem svijeta, pozorni na iskazivanje čovjekoljublja, što je u središtu ovogodišnje teme, izražene riječima iz Djela apostolskih. Dolazimo sada pred Gospodina s pouzdanjem. Vjerujemo u njegovu prisutnost među nama. Zajedno upućujemo prošnje na nakane što ih osjećamo kao snažnu potrebu, dok se istodobno susrećemo sa svojim slabostima i granicama.
19.1.2020.

Kardinalova homilija na božićnoj misi

Braćo i sestre, pred suvremenim obiteljima nalaze se novi izazovi, jer »treba uzeti u obzir sve veću opasnost pretjeranog individualizma, koji izobličuje obiteljske veze i u konačnici promatra svakog člana obitelji kao jedan otok, što ima za posljedicu da, u određenim slučajevima, prevladava poimanje pojedinca kao osobe koja izgrađuje samu sebe prema vlastitim željama koje se shvaćaju kao neka apsolutnost« (Amoris laetitia, 33). Papa Franjo doslovno nam je poručio: »Neka nitko ne misli da je slabljenje obitelji kao prirodnog društva utemeljenog na braku nešto korisno za društvo u cjelini. Događa se sasvim suprotno: to predstavlja prijetnju za zreli rast pojedinaca, njegovanje zajedničkih vrednota i etički napredak gradova i država« (Amoris laetitia, 52).

Dragi vjernici, očito je da svako vrijeme donosi nove izazove. Stoga nam upravo po Božiću dolazi odgovor: Nijedna osoba, nijedna obitelj nisu prepušteni sami sebi u suočavanju sa životnim izazovima, jer je u našoj sredini prisutan Bog koji se u Isusu, rođenom u Betlehemu, približio svakoj ljudskoj osobi. Kad bi bilo suprotno, tada se pred Božić ne bi pojačavala čežnja članova obitelji da budu zajedno; tada se ne bi oni koji su osamljeni još više utjecali blizini drugih ljudi. To je privlačnost Boga u Božiću koji ljubavlju prožima sve ljudske odnose.
25.12.2019.

Kardinalova homilija na Misi polnoćki

U svakidašnjem životu zauzeti smo brojnim stvarima i često zaboravimo ono najbitnije: biti s Bogom u molitvi, u njegovoj Riječi, u Euharistiji, tražiti pomirenje u sakramentu sv. Ispovijedi, prepoznati Isusa u siromasima što ih dnevno susrećemo, strpljivo nositi križeve vlastitoga života koji postaju spasonosan lijek za naš duhovni rast… To je poziv Božića.
           
Slaviti Božić znači odbaciti sve ono što u našem životu ne prepoznaje ili odbija Božju ljubav koja prethodi svakom činu naše ljubavi, ali jednako tako potrebno je izbrisati iz srca svaku srdžbu i ljutnju, mržnju i svaku predrasudu prema drugima, prema onima koji su mi možda i zlo učinili. Božić nas poziva da se, kao ljudi dobre volje, borimo protiv svake neprijateljske primisli prema drugima, i onima koji su nam blizu i onima koji su daleko od nas, i prema slabima, i prema jakima. Po božićnom daru dokinuta je udaljenost između Boga i ljudi. Božić donosi mir ljudima na zemlji, miljenicima njegovim. Taj Božji mir omogućuje i mir među ljudima. Čovjek koji je u miru s Bogom, u miru je i sam sa sobom te širi mir u sredini u kojoj živi.
25.12.2019.

Božićna poruka nadbiskupa zagrebačkoga kardinala Josipa Bozanića

U ovoj se poruci želim zadržati upravo na Isusovu znaku i ljepoti objave koju nam Isus daruje na svadbi u Kani Galilejskoj. Na to se osjećam potaknut zbog toga što su naši mladi vjernici za Susret hrvatske katoličke mladeži, koji ćemo proslaviti u Zagrebu 9. i 10. svibnja 2020. godine, kao geslo izabrali riječi Blažene Djevice Marije što ih je izgovorila upravo tom prigodom u Kani: »Što god vam rekne, učinite!« (Iv 2, 5). To su Marijine posljednje riječi koje su nam ostale zapisane u Evanđeljima, te ih gledamo kao dragocjenu baštinu i poticaj za naš kršćanski život.

Isusov dolazak na svijet na najdublji i najljepši način objavljuje Božju ljubav prema ljudima i prema svemu svijetu što ga je stvorio. U Kani se objavljuje kao Zaručnik Božjega naroda u Novom savezu ljubavi. Kršćanski je život, kako kaže papa Franjo, »odgovor na tu ljubav, poput povijesti dvoje zaljubljenih«. »Bog i čovjek se susreću, traže se, nalaze se, slave se i vole… Sve ostalo posljedica je toga odnosa. Crkva je Isusova obitelj u koju se unosi njegova ljubav, a to je ona ljubav koju Crkva čuva i želi darivati svima. Voda je neophodna za život, ali vino izražava puninu gozbe i radost slavlja« (Opća audijencija, 8. lipnja 2016.).
24.12.2019.

Kardinalov govor na susretu s ravnateljima osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova s područja Zagrebačke nadbiskupije

Ne dopustimo da današnja djeca i mladi ostanu bez lijepih, toplih, živopisnih, a nadasve životnih uspomena. Svjedoci smo jačanja komercijalizacije došašća koja sve više ugrožava kršćansko slavljenje Božića. Na našim ulicama i trgovima, u vrtićima i školama, sve je više simbola, sadržaja i običaja koji nisu dio hrvatske kulture i kršćanske baštine. Nemojmo uskraćivati djeci sadržaje, simbole i obrede koji im otkrivaju što je u životu uistinu bitno, lijepo i dobro.

U vidu očuvanja dragocjene kršćanske tradicije izrade božićnih jaslica, papa Franjo je ovog došašća uputio apostolsko pismo Admirabile signum, u kojem, među ostalim, objašnjava zašto i danas jaslice pobuđuju toplinu i ganuće u srcu. »Ponajprije zato, kaže papa Franjo, što očituje Božju nježnu ljubav. On, Stvoritelj svemira, spušta se na našu malenost. Dar života, koji je svaki put iznova za nas tajanstven, još nas više očarava kad vidimo da je Onaj koji je rođen od Marije izvor svakog života i svedržitelj. U Isusu nam je Otac dao brata koji dolazi tražiti nas kad god smo zbunjeni ili odlutamo s pravog puta, vjerni prijatelj koji je uvijek uz nas. Dao nam je svoga Sina koji nam oprašta i oslobađa nas od grijeha. Postavljanje jaslica u našim domovima pomaže nam ponovno oživjeti povijest onoga što se zbilo u Betlehemu« (Admirabile signum, br. 3).
17.12.2019.

Kardinalova homilija na Misi o 99. obljetnici smrti sluge Božjega krčkog biskupa Antuna Mahnića

Biskup Antun Mahnić bio je do kraja života zagledan u privlačnost i smisao Kristova križa s kojim je stopio svoje poslanje. Ta ga je privlačnost pratila svega života da bi i sam mogao dati cijeli svoj život u ljubavi prema ljudima. On nas danas privlači te zagledani u Kristov križ prepoznajemo dar sluge Božjega Antuna Mahnića.

Ono što čovjek ne može podnijeti nije toliko bol ili teškoće života, nego besmisao boli, bol iza koje ljudski pogled ne dodiruje ništa, bol iza koje zjapi praznina. Sluga Božji Mahnić je iza boli uvijek vidio Kristov blagi pogled ljubavi. Nadahnjivao se na Kristovu križu koji za njega nije bio razlog prepuštanja sudbini, malodušju, beznađu. On za njega nije bio prepuštanje s uzdahom: nije moguće ništa učiniti, popraviti, pokrenuti… O, dragi vjernici, koliko nam je potreban takav stav u našoj suvremenosti na svim područjima hrvatskog i crkvenog i društvenog života.
14.12.2019.

Kardinalova homilija na Misi prigodom 20.obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana, prvog predsjednika RH

Znamo koliko je u vremenu snažnih kontrasta koji su pratili Hrvatsku na putu oslobađanja od nepravda, nasilja i gušenja ljudskoga dostojanstva, bilo važno čuvati nadu, nositi utjehu, imati čvrst oslonac; kada se činilo da je svaka sigurnost dovedena u pitanje. U tom povijesnom vrtlogu naš je narod u Franji Tuđmanu prepoznao darove koji su davali nadu, polet, zanos te imali moć utjehe u patnji i tjeskobama.

Dr. Franjo Tuđman bio je samo čovjek, kao i svatko od nas, sa svojim ograničenostima, manama i grijesima, ali i čovjek u čijemu poslanju, s vremenskim odmakom, jasnije vidimo njegovu suradnju s Božjim Duhom. Ne zato da bismo veličali pokojnog Predsjednika, nego radi toga da bismo ponajprije u svome životu vidjeli bitnu odliku kršćanskoga življenja vjere: da suradnja s Bogom donosi bogate plodove, da samo žrtva za druge može ispuniti smislom. Bog s ljudima, koji ga srcem slušaju i traže njegovu a ne svoju slavu, čini naizgled nemoguće.

Zato danas, moleći za domovinu i za pokoj duše predsjednika Tuđmana, pred Gospodina stavljamo svoje živote. U nakane ove svete mise unesimo spremnost da poslušamo ono na što nas potiče Duh Sveti. Nakon svega, dovijeka ostaje samo Božja prisutnost. U ljudima koje povijest zove velikima istinsku veličinu nalazimo ondje, gdje su pokazali dovoljno malenosti da se Bog očituje u svojoj veličini.
10.12.2019.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr