Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Studijske skupine

 

»Uputa o biskupijskim sinodama« Kongregacije za biskupe i Kongregacije za evangelizaciju naroda određuje da će nakon početnog prikupljanja prijedloga »biskup nastaviti određivati pitanja o kojima će se raspravljati (na Sinodi).

Jedan od prikladnih načina bit će prirediti upitnike po različitoj građi, a svaki da bude predstavljen uvodom koji će mu pojasniti značenje u svjetlu crkvenoga nauka i stege i rezultata prethodnih savjetovanja. Ta će zadaća biti povjerena, pod vodstvom pripravnog povjerenstva, skupinama stručnjaka u različitim disciplinama i pastoralnim sredinama, koji će podnijeti spise biskupu na odobrenje«.

Zadatak studijskih skupina bio je izraditi radne listove za predsinodske rasprave. Radom sedamnaest studijskih skupina koordinirali su pomoćni zagrebački biskupi Josip Mrzljak i Vlado Košić, a one su svoj posao obavljale u razdoblju od svibnja 2004. do kolovoza 2005. godine.