Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Administrativno sjedište: Kaptol 31, pp 71, Zagreb
Sjedište uprave: Vlaška 36, Zagreb
tel.: +385 1 4817 716
fax: +385 1 4852 864
E-adresa: czn@czn.hr
Internetska adresa: www.czn.hr
Ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije: s. Jelena Lončar
 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj usluga socijalne skrbi i organizator volontiranja.
Caritas Zagrebačke nadbiskupije punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva i Hrvatske mreže za beskućnike.

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života kroz konkretne pothvate, projekte i programe. Caritas djeluje na području Zagrebačke nadbiskupije (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija), a u ostvarivanju svojih zadaća i ciljeva surađuje s državnim i lokalnim institucijama, strukovnim udruženjima, nevladinim sektorom, crkvenim ustanovama, udrugama i pokretima te pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Brojnim programima, projektima i aktivnostima godišnje pomažemo više od 5000 socijalno ugroženih obitelji. Preko mreže župnih caritasa u kojima je aktivno 1030 volontera različite oblike pomoći prima još daljnjih 4320 obitelji.
Caritas ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te im status:
Nadalje, Caritas Zagrebačke nadbiskupije je ugovorni pružatelj usluga socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući. S Ministarstvom socijalne politike i mladih ima sklopljene ugovore o pružanju usluga socijalne skrbi za slijedeće kategorije korisnika: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke, djeca i odrasle osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, žrtve obiteljskog nasilja.

Osim toga Caritas pruža i uslugu skrbi za beskućnike (prihvatilište).