O SinodiAdresa: Kaptol 31, p.p. 553, 10001 Zagreb
Telefon: +385 1 4894 835
Faks: +385 1 4816 104
E-adresa: sinoda@zg-nadbiskupija.hr
Tajnik Sinode: dr. Denis Barić

Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije najavljena je 10. veljače 2002., na blagdan blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Nadbiskup Josip Bozanić je tom prigodom izrazio želju da upravo Sinoda bude mogućnost preko koje bi se obnovila mjesna Crkva te bi se odgovorilo na potrebu novog svjetla Duha Svetoga.

Cilj sinode, kako navodi Nadbiskup, pomoć je dijecezanskom biskupu u vođenju zajednice vjernika. Taj cilj određuje posebnu ulogu koju na sinodi imaju prezbiteri, kao "mudri suradnici biskupskog reda". No, na sinodu su pozvani i predstavnici redovništva te Kristovih vjernika laika, što predstavlja posebnu vrst odgovornosti koja pripada svim vjernicima u izgradnji Tijela Kristova.

Zajedništvo i poslanje, kao nerazdvojivi vidovi istog cilja pastoralnog djelovanja Crkve, čine dobrobit sve biskupijske zajednice i oni su označeni kao posljednji ciljevi sinode (usp. Zakonik kanonskog prava, kan. 460).
Zadaća je sinode podupirati dinamizam svih crkvenih snaga pod vodstvom pastira. Sinoda, dakle, očituje, gradi i ostvaruje zajedništvo u biskupiji Svrha Zagrebačke sinode je pastoralne naravi.

Ona želi potaknuti razradu postavki pastoralnog nastojanja i animirati nadbiskupijsku zajednicu za ujednačeno pastoralno djelovanje.

Sinoda nas treba pripremiti za zajedničke pastoralne planove i programe. Geslo Sinode "Hodimo u novosti života" upravo želi potaknuti na dinamizam zajedničkog hoda cijele Zagrebačke Crkve što izvorno i znači  grčka riječ  "synodos" (doći zajedno, biti zajedno na putu).

"Novost života" ostvarena je po krštenju i temelji se na Kristovoj pobjedi nad smrću; "novost života" jest "novost Duha" (Rim 7,6), jer smo snagom vjere, toga predragocjenog Božjeg dara, "novo stvorenje" (usp. 2Kor 5,17; Gal 6,15). Darovan nam je novi životni prostor da bismo ga svjedočili i sebe mijenjali u njegovu svjetlu.

Pripremno razdoblje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije službeno je završeno, a odvijalo se u dva dijela. U prvome dijelu pripremnoga razdoblja prikupljeni su i obrađivani prijedlozi svećenika, redovnika i Kristovih vjernika laika o temama i pitanjima o kojima bi Sinoda trebala raspravljati. U drugome dijelu pripremnoga razdoblja o prikupljenim se prijedlozima raspravljalo na svim razinama naše mjesne Crkve. Na taj su način u pripremu Sinodu uključeni svi vjernici naše Nadbiskupije.

Ukupno 2499 zapisnika s predsinodskih susreta pristiglo je u Tajništvo Sinode. Oni su nakon detaljne obrade i analize, rezultirali brojem od 66 sažetaka o različitim temama nadbiskupijskoga savjetovanja, a što je temelj za izradu radnog dokumenta Sinode.

U listopadu 2015. godine objavljen je Radni dokument (Instrumentum laboris) Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Dokument je namijenjen ponajprije onima koji će, kao članovi Sinode, biti uključeni u rad sinodskih zasjedanja.

U ponedjeljak, 3. listopada 2016., na 18. obljetnicu proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, nakon što je saslušao mišljenje Biskupskoga vijeća i Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije, donio je Pravilnik Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

Početkom mjeseca studenog 2016. godine završeni su izbori za članove Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Povjerenici za izbor članova Sinode su na temelju poziva zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića te na temelju čl. 7 Pravilnika Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije izabrali ukupno 85 članova u pojedinim zajednicama vjernika.

Trenutno se nalazimo u razdoblju neposredne priprave za početak održavanja sinodskih zasjedanja. Euharistijsko slavlje otvorenja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, u četvrtak, 8. prosinca 2016. godine u zagrebačkoj prvostolnici s početkom u 18 sati, predvodit će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a prvo zasjedanje predviđeno je za petak i subotu, 9. i 10. prosinca 2016. godine, na temu: Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije.