Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Kancelar

Adresa: Kaptol 31, p.p. 398, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4894 800
E-adresa: kancelar@zg-nadbiskupija.hr

Kancelar: preč. mr. sc. Marko Kovač


E-adresa: vicekancelar@zg-nadbiskupija.hr

Vicekancelar: vlč. mr. sc. Dario Kral


Pod Kancelarovim ravnanjem djeluje administrativni odjel NDS-a:
  • kancelarov ured;
  • pisarnica (protokol);
  • arhiv;
  • matični ured;
  • ured za statistiku.