Molitva na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

14.11.2022

U razgovoru za Vukovarske novine, od 22. prosinca 1993., kardinal Franjo Kuharić naglasio je kako je "svijet u kojem živimo nije pravedan svijet, to je svijet grijeha, to je svijet otuđenja, taj je svijet odbacio svojom materijalističkom koncepcijom i čovjeka i život, i povijest i Boga. Zato imamo u tom svijetu toliko sukoba, toliko nepravde, toliko nasilja i toliko nemorala. Bog je sišao baš u takav svijet. Prvi Božić nije bio raspjevan i idiličan kakvim ga obično danas shvaćamo. Sveta obitelj proživljava iskustvo progonstva. Vukovarcima poručujem neka znaju da smo svi mi s njima solidarni u njihovoj patnji, da smatramo da je Vukovar simbol, opomena i izazov europskoj civilizaciji koja je trpjela da se dogodi Vukovar, da se razori grad, domovi obitelji, crkve, progone ljudi. To je na koncu XX. stoljeća Europi veliki izazovni simbol. Tu patnju Vukovaraca treba uložiti kao molitvu da Bog okrene tijek povijesti prema sigurnom miru, slobodi i povratku."

I ove godine uputit ćemo Gospodinu molitvu na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje kako bi se više međusobno ljubili znajući da ćemo po tome biti prepoznati kao Gospodinovi učenici u prolazu ovim svijetom na putu prema Domovini gdje smrti više nema i gdje je radost vječna.

MOLITVA UZ 18. STUDENOGA

Pripremio: vlč. mr. Tomislav Hačko