Zbor dekana


Župe Zagrebačke nadbiskupije povezane su u dekanate, a dekanati u arhiđakonate.

Dekanat je zajednica više župa koje su područno i upravno povezane u posebnu cjelinu da bi se zajedničkim radom unapređivala pastoralna briga za župe dekanata (usp. kan. 374).

Zadaće i prava dekana određeni su Zakonikom kanonskog prava, odnosno, Pravilnikom o dekanskoj službi u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Zagrebačka nadbiskupija je podijeljena na 21 dekanat: