Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Homilija kardinala Bozanića na Misi posvete uljaKardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački


Homilija na Misi posvete ulja

Bogoslužni prostor Bl. Alojzija Stepinca, Veliki četvrtak, 6. travnja 2023. godine

Liturgijska čitanja: Iz 61, 1-3a. 6a8b-9; Otk 1,5-8; Lk 4,16-21
 

Draga braćo i sestre u Kristovom svećeništvu!

1. Posebnim raspoloženjem srca rado pozdravljam sve vas, nazočne u ovom Bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca.

Pozdravljam apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingu, našega nadbiskupa koadjutora Dražena, naše biskupe Ivana i Miju, mnogopoštovane provincijale, provincijalne glavarice, svu braću svećenike, dijecezanske i redovničke, bogoslove i sjemeništarce, sestre redovnice, redovničke kandidate i kandidatice i sve Kristove vjernike laike.

Isusu Kristu koji „nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova!“ (Otk 1, 6). Tim riječima iz Knjige Otkrivenja u ovom svečanom slavlju dajemo hvalu Bogu.

U krštenju, koje smo svi primili, postali smo braća i sestre u Kristu po njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Pomazanje Duhom Svetim pritjelovilo nas je Kristu vrhovnom i vječnom svećeniku da bismo sudjelovali u žrtvi kojom je utemeljen novi i vječni savez u njegovoj krvi.

Krist nas je učinio kraljevstvom i svećenicima, svećeničkim narodom, Crkvom, u kojoj je svatko od nas pozvan u vjeri živjeti dar novog života u dubokom zajedništvu Oca, Sina i Duha Svetoga. Mi smo svećenički narod koji zajedno putuje kroz povijest. Poslani smo svim ljudima naviještati Radosnu vijest Božje ljubavi. Posvećeni smo da bismo svjedočanstvom vlastitoga života postali duhovni prinos Bogu Ocu.

O divne li Crkve u kojoj je svaka vjernica i svaki vjernik kao dionik svećeničkog, kraljevskoga dostojanstva, pozvan služiti izgradnji Božjega kraljevstva. Između članova svojega svećeničkoga naroda Gospodin izabire neke koji polaganjem ruku postaju dionici njegove svećeničke službe. Oni se potpunoma posvećuju službi kraljevskoga, krsnoga svećeništva. Kao pastiri pozvani su u ljubavi predsjedati svetim Božjim narodom. Njih obično zovemo svećenicima, odnosno zaređenim Božjim službenicima.

2. Draga subraćo svećenici, „a vas će zvati Svećenici Gospodnji, nazivat će vas Službenici Boga našega“(Iz 61, 6a), kaže prorok Izaija. Misa Posvete ulja na Veliki četvrtak znak je i sredstvo našega svećeničkog posvećenja i zajedništva. Pozvani smo stoga razmatrati o dubokim korijenima našega zajedništva što ih nalazimo u otajstvu koje ovih dana slavimo, nalazimo ih u vazmenom otajstvu Isusove smrti i uskrsnuća, to jest u vječnom 'danas' naglašeno u misnom evanđelju: „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima“(Lk 4, 21).

Zato je potrebno, kako kaže Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije, „uvijek iznova pronicati u otajstvenu narav i spasenjsku vrijednost svete liturgije te u njoj otkrivati vrelo snage za istinski život u Kristu i za poslanje u svijetu, slaveći ju kao predokus zajedništva s Bogom u vječnosti i čuvajući ju kao svoje najdragocjenije blago“(br. 55).

Draga subraćo, naše svećeničko zajedništvo ukorijenjeno je u Kristovom vazmenom otajstvu. S njim smo povezani ne samo po krštenju primanjem duha posinjenja u kojem vičemo: „Abba! Oče!“ (usp. SC 6), nego smo i polaganjem biskupovih ruku promaknuti u službu Kristu Učitelju, Svećeniku i Kralju. Po toj se službi Crkva neprestano izgrađuje u Božji narod, u Kristovo Tijelo i u Hram Duha Svetoga (usp. PO 1).

Svećeničko zajedništvo utemeljeno na vazmenom otajstvu nalazi svoj oblik u molitvi hvale Crkve te u povezanosti i zajedništvu s molitvom i prinosom Isusa Krista koga je Duh Gospodnji pomazao. Tako i naša molitva Časoslova i druge molitve postižu svoj vrhunac u euharistiji. Mi naše molitve i molitveno čitanje Svetog pisma vršimo u Kristu, povjeravajući se njemu koji moli i hvali Oca nebeskoga, dopuštajući da nas istodobno ispuni njegov Duh.

U liturgiji Crkve sažimlje se smisao ljudske povijesti i otkupljuju se ljudske sudbine, posebno siromašnih i onih bez povijesti. Slavlje euharistijske zajednice ključ je razumijevanja otajstva Crkve, kao i razumijevanja službe i života prezbitera i našega zajedništva kao prezbitera. To je ono što daje snagu, jedinstvo i radost našem biti prezbiter kao i našem svećeničkom zajedništvu. Intimni korijeni našega svećeništva očituju se u ovom liturgijskom slavlju Posvete ulja.

Svaka druga radnja ili nastojanje Crkve, sav pastoral, kateheze, svjedočenje, poslanje, različiti oblici služenja (đakonije), blizina i zauzimanje za siromašne, kao i sami problemi crkvene discipline i institucionalni odnosi unutar Crkve dobivaju u toj viziji svoje pravo mjesto, vlastita mjerila i kriterije za njihovu provjeru.

3. Draga subraćo u svećeništvu, nakon što smo tijekom korizme održali naše svećeničke susrete po arhiđakonatima i drugim skupinama da bismo bolje upoznali i zajednički razmotrili Izjave i odluke naše Druge sinode kao temeljnog, krajevnog, smjerodavnog i zakonodavnog dokumenta Zagrebačke nadbiskupije, danas smo ovdje da Bogu zahvalimo za sva nadahnuća i darove koje je Crkva zagrebačka dobila po slavlju Sinode. Naime, sinoda je slavlje Crkve, a sinodalnost pripada konstitutivnosti Crkve. Sinodalnost je poseban, specifičan način življenja i djelovanja koji se očituje u zajedničkom slušanju Riječi i u slavlju euharistije, u življenju bratstva i u sudioništvu i suodgovornosti svega Božjeg naroda u životu i poslanju Crkve, premda u razlikovanju i različitosti služba i karizma.

U ovom našem slavlju mise Posvete ulja doživljavamo, vidimo i osjećamo živu Crkvu zagrebačku ovdje predstavljenu po svom Prezbiteriju. Zahvalimo Bogu na tom daru, zahvalimo Bogu za darove svećenika.

Zahvalimo danas Bogu i papi Franji za dar nadbiskupa koadjutora mons. Dražena Kutleše. Molimo s njime i za njega da cijelu našu nadbiskupijsku obitelj Bog blagoslovi u vremenu koje je pred nama.

Prigoda je da danas zahvalimo Bogu i za 19 novih svećenika zaređenih tijekom 2022. godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Među njima je 8 dijecezanskih: vlč. Krešimir Babić, vlč. Petar Belina, vlč. Mate Cikoja, vlč. Domagoj Koružnjak, vlč. Antonio Kovačić, vlč. Patrik Paulić, vlč. Filip Šešek i vlč. Ivan Vujević.

Tijekom prošle godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji zaređeno je 13 đakona. Ovogodišnje prezbitersko ređenje predviđeno je 27. svibnja 2023. godine. Za prezbitersko ređenje pripremaju se ovi dijecezanski đakoni: vlč. Krunoslav Hikec, vlč. Petar Tisaj, vlč. Domagoj Topić, vlč. Sebastijan Valjavec i vlč. Matej Zakanj.

Znamo da su svi oni učenici Isusovi, koje Gospodin posebno ljubi. Njima i s njima raduje se i ova Crkva zagrebačka, jer se pomlađuje. A mi, braćo svećenici, budimo im potpora, osobito primjerom i molitvom.

U ovom svećeničkom zajedništvu povezani smo i s našim pokojnim prezbiterima. U svoje molitve i misli unesimo i njih posebno one koje je od prošlog Velikog četvrtka Gospodar života pozvao k sebi. To su dijecezanski svećenici: vlč. Ilija Žugaj, vlč. Josip Kuzel, vlč. Antun Sente, vlč. Juraj Župančić, vlč. Stjepan Sirovec, vlč. Ivan Damjanović i mons. Ivica Kecerin. U ožujku ove godine u Svećeničkom domu sv. Josipa u Zagrebu umro je svećenik Dubrovačke biskupije, dugogodišnji dirigent našeg katedralnog zbora, vlč. Miho Demović.

Ovim dijecezanskim svećenicima pribrajamo i preminule prezbitere naših redovničkih zajednica: fra Stjepana Bergovca, OFMCap., fra Iliju Miškića, OFMConv., o. Đuru Filipovića, OCD, o. Josipa Rožmarića, SJ, o. Jurja Domšića, OSPPE, o. Božidara Ipšu, SJ, fra Nedjeljka Norca Kevu, OFM, fra Marka Vrgoča, TOR i fra Grgu Sikirića, TOR.

Njih i sve pokojne svećenike preporučimo Božjem milosrđu.
 
4. Draga subraćo svećenici, u ovoj misi Posvete ulja posebno molim da naše zajedništvo u vjeri, u sakramentima, u molitvi, u pastoralnom služenju i u bratskom prijateljstvu budu oslonac i utjeha naše ustrajnosti.

Što bi bio vaš Nadbiskup bez vas svećenika? Ne kažem što bih činio, nego što bih bio. Biskup i njegovi svećenici su za narod. Naša je snaga u našem zajedništvu, zajedništvu biskupa i svećenika, u međusobnom zajedništvu svećenika, u zajedništvu svih u Crkvi. Krist Gospodin nas danas poziva da zajedno usmjerimo pogled tražeći Božju volju.

Hvala vam, draga subraćo u svećeništvu, za vaše svjedočenje, za sve što činite i podnosite za Crkvu i svoj hrvatski narod, za pastoralnu ljubav i za ustrajnost u nošenju tereta i žege dana i godina.

A vama, dragi bogoslovi i svima koji razmišljate o duhovnom zvanju, molim hrabrost na putu predanja Bogu, jer njegova njiva očekuje navjestitelje radosti vjere.

Vas, braćo svećenici, i sve vas, draga braćo i sestre u vjeri, preporučujem nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice Marije, Majke Isusove i Majke naše te zagovoru mučenika naših dana blaženog Alojzija Stepinca, koji nas svojom svetošću neprestano privlači. Amen.