Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Duhovi - "krštenje" Crkve

 

Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba u nedjelju 12. lipnja 2011.

Draga braćo i sestre!

Svetkovina Duhova, koju danas slavimo, zaključuje vazmeno liturgijsko vrijeme. Zapravo, vazmeno otajstvo – Kristova muka, smrt i uskrsnuće i njegovo uzašašće na nebo – nalazi svoju puninu u snažnom izlijevanju Duha Svetoga na apostole okupljene s Marijom, Majkom Gospodinovom, i ostalim učenicima. Bilo je to "krštenje" Crkve, krštenje u Duhu Svetom (usp. Dj 1, 5).

Kao što opisuju Djela apostolska, na blagdan Pedesetnice ujutro jak šum nalik vjetru ispunio je dvoranu Posljednje večere i na svakog od učenika sišli su kao neki plameni jezici (usp. Dj 2, 2-3). Sveti Grgur Veliki to ovako komentira: "Danas je Duh Sveti Sišao uz iznenadni zvuk na učenike i promijenio duhove tjelesnih bića zaogrnuvši ih svojom ljubavlju i dok su se izvana pojavili plameni jezici, iznutra su srca plamtjela, jer, primivši Boga u viđenju ognja, izgarala su blagom ljubavi" (Hom. in Evang. XXX, 1: CCL 141, 256).

Božji glas pobožanstvenjuje ljudski govor apostola, koji postaju kadri naviještati "višeglasno" jedinu Božju Riječ. Dah Duha Svetoga ispunjava svemir, rađa vjeru, privlači k istini, priprema jedinstvo među narodima. "Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom" o veličanstvenim djelima Božjim (Dj 2, 6.11). Blaženi Antonio Rosmini objašnjava da "na dan Pedesetnice kršćana Svevišnji Bog je proglasio… svoj zakon ljubavi, upisavši ga po Duhu Svetom ne na kamene ploče, već u srca apostola, i po apostolima ga je obznanio zatim čitavoj Crkvi" (Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee… br. 737, Torino 1863.).

Duh Sveti, koji je "Gospodin i životvorac" – kao što molimo u vjerovanju –, združen je sa Ocem po Sinu i dovršava objavu Presvetoga Trojstva. Dolazi od Boga poput daha njegovih usta i ima moć posvećivati, dokidati podjele, raspršivati konfuziju uzrokovanu grijehom. On, bestjelesan i nematerijalan, razdjeljuje božanska dobra, podupire živa bića, da djeluju u skladu s dobrom. Kao inteligibilno svjetlo daje smisao molitvi, daje snagu evangelizacijskom poslanju, raspaljuje srca onih koji slušaju radosnu poruku, nadahnjuje kršćansku umjetnost i liturgijsku melodiju. Dragi prijatelji, Duh Sveti, koji u času krštenja stvara vjeru u nama, omogućuje nam živjeti poput djece Božje, svjesni i poslušni, prema slici Sina Jedinorođenca. I moć otpuštanja grijeha je dar Duha Svetoga; naime, ukazavši se apostolima na dan uskrsnuća uvečer, Isus je dahnuo u njih i rekao: "Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im" (Iv 20, 23). Djevici Mariji, hramu Duha Svetoga, povjerimo Crkvu, da živi uvijek od Isusa Krista, od njegove Riječi, od njegovih zapovijedi te da pod trajnim djelovanjem Duha Branitelja naviješta svima da je "Isus Gospodin" (1 Kor 12, 3).

Nakon Kraljice neba

Draga braćo i sestre, s radošću podsjećam da će sutra u Dresdenu, u Njemačkoj, biti proglašen blaženim Alois Andritzki, svećenik i mučenik, kojeg su 1943. ubili nacionalsocijalisti, u dobi od 28 godina. Veličajmo Gospodina zbog toga herojskog svjedoka vjere, koji se pridružuje nizu onih koji su položili život u Kristovo ime u koncentracijskim logorima. Njihovu bih zagovoru, danas na Pedesetnicu, htio posvetiti mir u svijetu. Neka Duh Sveti nadahne hrabre naume mira i potpomogne nastojanja da se oni provedu u djelu, kako bi dijalog prevladao nad oružjima a poštivanje ljudskog dostojanstva nadvladalo pristrane interese. Duh, koji je sveza zajedništva, neka izvede na pravi put srca izobličena sebičnošću i pomogne ljudskoj obitelji da ponovno otkrije i budno čuva svoje temeljno jedinstvo.

Preksutra, 14. lipnja, slavi se Svjetski dan darivatelja krvi, milijuna ljudi koji, tiho, pridonose pomaganju braći u nevolji. Svim donatorima upućujem srdačan pozdrav i pozivam mlade da se ugledaju na njihov primjer. (IKA)