Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Potresi uzrokovali brojna oštećenja na crkvi sv. Petra u Zagrebu



U potresu 22. ožujka 2020. godine, koji je pogodio Zagreb i okolicu, oštećeni su objekti Župe sv. Petra apostola u Vlaškoj ulici, u Zagrebu.

Župna crkva nakon potresa procijenjena je kao uporabljiva, no utvrđena su oštećenja na brojnim elementima: pukotine na svodu prezbiterija, na svodovima broda crkve, na slavoluku i stupovima, na vanjskim zidovima, na svodu iznad kora, na zidovima i stropovima niša bočnih oltara, bočnih kapela i ulaznog prostora, na zidovima stubišta prema koru, na zidovima zapadne prostorije iznad kora i na terazzo podu.



Vitraji su također u velikoj mjeri oštećeni. Desni bočni oltar u crkvi mehanički je oštećen: pao je i polomio se križ s vrha, oltarna slika ispala je iz ležaja, kameni elementi oltara popucali su. Stradao je kip sv. Petra, razbijena mu je glava i lijevi dlan.

Na istočnom pročelju raspucao se pokrovni vijenac u uglu spoja broda crkve i prednjeg dijela. Na krovnom prozoru puklo je armirano staklo.



Župni dvor također je procijenjen kao uporabljiv. Uklonjeno je osam dimnjaka s dimnjačkim kapama odmah nakon potresa kako bi se spriječila ugroza sigurnosti. U podrumskim prostorijama nastale su brojne pukotine na spoju zidova u uglovima, na plohi zidova i na spoju zida i stropa. U prizemlju su nastale pukotine na žbuci stropova i zidova te na kamenoj oblozi na stubištu. Na prvom i drugom katu župnog dvora također je napukla žbuka na stropovima i na zidovima, no na konstrukciji same zgrade nema većih oštećenja.

U potresu 29. prosinca 2020. godine postojeća oštećenja su proširena te su nastala nova napuknuća na lukovima, kupolama, zidovima i mozaicima župne crkve.


FOTOGALERIJA