Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Crkva sv. Mihaela u Gračanima nakon potresa neuporabljivaŽupna crkva sv. Mihaela u zagrebačkim Gračanima dodatno je oštećena u potresu 29. prosinca 2020. te je uslijed novonastalih okolnosti neuporabljiva.

Crkva sv. Mihaela oštećena je u potresu u ožujku 2020. Od tada se ipak koristila za slavlje sakramenata. U potresima u prosincu 2020. nastala su mnoga nova i teška oštećenja na zvoniku, koja su utvrdili stručnjaci zaduženi za obnovu crkve. Zbog opasnosti od urušavanja zvonika crkva nije sigurna za uporabu.

Župnik fra Marin Matančić obavijestio je da su stoga do daljnjega obustavljena slavlja sakramenata u crkvi. Također je zabranjen ulaz u cintor crkve. Mise će se zbog toga slaviti u dvorani u župnom dvoru.

Crkva sv. Mihaela sagrađena je oko 1610. godine, a kapela je na tom mjestu postojala najvjerojatnije od 1518. godine. Odredbom nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca 1942. osnovana je Župa sv. Franje Ksaverskoga, kojoj pripada i dio Gračana, a dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića od 5. srpnja 1983. Gračani postaju samostalna župa. Posljednja obnova crkve završena je 2017. Župom upravljaju franjevci trećoredci glagoljaši.