Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Kardinalova homilija na prezbiterskom ređenju

 
Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački

Homilija na prezbiterskom ređenju

Katedrala, 17. lipnja 2017. godine.
Čitanja: 2Kor 5,14-21; Iv 21, 15-17
 
Draga braćo i sestre!
1. Crkva zagrebačka danas živi posebne trenutke milosti i blagoslova zbog ovoga slavlja u našoj Prvostolnici, u kojem ćemo zarediti za prezbitere šesnaestoricu đakona: pet za Zagrebačku nadbiskupiju, sedam za Hrvatsku franjevačku provinciju sv. Ćirila i Metoda, dva za Hrvatsku pokrajinu Družbe Isusove i po jednog za Hrvatsku provinciju sv. Jeronima franjevaca konventualaca te za Hrvatsku karmelsku provinciju svetog Oca Josipa.

Dragi ređenici, pozdravljam vas, vaše roditelje, braću i sestre, rodbinu i prijatelje, vaše župnike, poglavare, odgojitelje i profesore. Radosna srca pozdravljam naše pomoćne biskupe, više redovničke poglavare i poglavarice, sve prezbitere i đakone, osobe posvećenog života, bogoslove i sjemeništarce, redovničke kandidate i kandidatice, sve Kristove vjernike laike, djecu i mlade, očeve i majke, bake i djedove.

Dragi vjernici, ovo je čekani dan, čekan u prvom redu od samog Gospodina Isusa Krista. Isus je onaj koji je privukao ove mlade đakone koji su predstavljeni za prezbitersko ređenje. On ih je pozvao da prihvate Očev nacrt i u Duhu ih usmjerio na put prema svećeništvu. Naš Gospodin Isus raduje se sada njihovom konačnom odgovoru, njihovom: Hoću, s Božjom pomoću!

Ovaj je dan u nadi iščekivan i od Crkve, jer kako kaže Pastores dabo vobis »Crkva bez svećenika ne bi nikada mogla živjeti onu temeljnu poslušnost koja je u samoj biti njezina postojanja i poslanja u povijesti: poslušnost Isusovoj zapovijedi 'Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode'… i 'Ovo činite meni na spomen'…, tj. zapovijedi naviještanja Evanđelja i obnavljanja žrtve njegova predanog Tijela i prolivene krvi za život svijeta« (br. 1).
Dragi ređenici, i vi ste ovaj dan čekali s velikim uzbuđenjem i radošću. Ovaj sam dan u nadi i radosti čekao i ja da bi za koji trenutak zazivajući Duha Svetoga položio ruke na svakoga od vas i zaredio vas za prezbitere Katoličke Crkve.

2. Uskoro ćete, prema redu bogoslužja, biti pitani da očitujete kako prihvaćate službu prezbitera. Na Biskupovo pitanje vi ćete pet puta ponoviti Hoću, dodajući na peti upit riječi: s Božjom pomoću. U tom dijalogu odjekuje razgovor između Uskrsnulog Gospodina i Petra što smo ga čuli u današnjem Evanđelju. Tom je prigodom od onoga koji je tri puta zatajio, po tri puta pitana ispovijest ljubavi. Gospodine ti sve znaš, odgovorio je Petar.

Odgovoriti, potvrditi: Hoću, s Božjom pomoću, nije, dragi ređenici, samo formalna obaveza, nego to je opredjeljenje, to je izbor ljubavi. Imajte uvijek na pameti da je ta ljubav odgovor Isusu, koji je već odgovorio na zapovijed Očeve ljubavi: »Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem« (Iv 10, 17-18).

3. Onaj koji slobodnom voljom u ljubavi izabire slijediti Dobroga Pastira pozvan je svaki dan tu odluku obnavljati, vršenjem prezbiterske službe, imajući na umu da je vjernost zauvijek vlastito ime ljubavi: u naviještaju Evanđelja, u cjelovitom poučavanju katoličke vjere, u slavljenju sakramenata, posebno dnevnom slavljenju svete Mise te spremnom slavljenju sakramenta Pomirenja, u postojanoj molitvi, osobito redovitom moljenju Časoslova, u svjedočenju milosti celibata, u poslušnosti dijecezanskom biskupu i drugom zakonitom poglavaru.

Dragi ređenici, snagom Duha Svetoga koja će uskoro sići na vas, sudjelovat ćete u poslanju Isusa Dobrog pastira, u sakramentalnoj suradnji s Biskupom i u zajedništvu s Papom. Otac nebeski će vam u Isusu povjeriti ljude koje ćete ljubiti pastoralnom ljubavlju. Vama, mladim svećenicima, posebno stavljam na srce brigu za mlade vjernike. Nastojte ih približavati Kristu, jer On je put, istina i život. Budite uvijek postojani i hrabri pastiri, ali i dobri, blagi i pobožni svećenici, raspoloživi za one koji traže pomoć.

Široko je područje službe i života prezbitera što se danas otvara pred vama za dobro Crkve. Ono obuhvaća sav svijet, nitko nije isključen iz poslanja Crkve, jer Isusovo Evanđelje namijenjeno je svakoj ženi i svakom muškarcu, svim ljudima. Crkva zagrebačka u godini održavanja svoje Druge sinode nastoji što više postati djelotvornim znakom tog Božjeg djelovanja u svijetu, posebno kršćanskom ljubavlju prema bližnjima.

4. Vi, dragi vjernici, prihvatite sa zahvalnošću, kao Božji dar, ove mlade svećenike, pomažite im i hrabrite ih. Njihovo današnje ređenje je Božja poruka za sve nas. Po ovim mladim svećenicima Gospodin nam poručuje da nemamo pravo gubiti povjerenje, da se ne smijemo obeshrabriti u suočenju sa životnim poteškoćama. Bog je vjeran. Danas nam svoju vjernost očituje po ovim mladomisnicima, koji su se odazvali i odgovorili na Božji poziv. Bog i danas djeluje u našoj sredini. Ređenje je rječit znak Božjeg djelovanja. Prezbiterat je životna milost za poslanje Crkve. Budimo uvijek zahvalni Gospodinu obnavljajući pouzdanje u njega.

Naša jednodušna molitva u ovom slavlju snažno je izražena Zbornom misnom molitvom: »Udijeli ovim đakonima svoje Crkve koje si se danas udostojao izabrati za službu prezbiterata ustrajnost u tvojoj službi da životom i služenjem promiču tvoju slavu u Kristu«.
Treba tražiti Isusovu, a ne svoju slavu. To je, dragi ređenici, put ispunjenja vašega poslanja i spasenja svijeta. To je put kojim je prošao naš Blaženik, kardinal Alojzije Stepinac, koji danas svijetli nama i svekolikoj Crkvi. Njemu i njegovu moćnom zagovoru preporučite sebe i službu što vam je danas Crkva povjerava. Neka vam On bude uvijek orijentir u svećeničkom životu.

Presveta Bogorodica Marija je na divan način slava svećenika. Na njezinom se licu odražava ljepota njezina Sina koji svakog dana, po Euharistiji i po rukama svećenika, dolazi ususret svome narodu.

Dragi ređenici, povjeravam vas nebeskom zagovoru Majke Isusove i Majke svećenika te svetom Josipu, Isusovom i našem čuvaru, neka vas štite na vašem putu da bi snaga vaša rasla po Bogu našemu.
Crkva vas Božja prima s velikom radošću. Ona danas zahvaljuje za vaše potpuno i definitivno predanje Božjem pozivu.

Neka Gospodin obilno blagoslovi vašu svećeničku službu. Amen.