Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Mons. dr. Stjepan KožulRođen je 1947. godine, u župi Nevinac kraj Bjelovara. Za svećenika je zaređen 1971. godine. Godine 1977. doktorirao je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Niz godina obnašao je različite službe u središnjoj upravi Zagrebačke nadbiskupije, među kojima se posebno ističu službe bilježnika i tajnika Nadbiskupskoga duhovnog stola tijekom 26 godina, bilježnika Međubiskupijskoga prizivnog suda u Zagrebu, ravnatelja Dijecezanskoga muzeja, te predstojnika Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije.

Djelovao je, a i danas je aktivan član raznih odbora, vijeća i povjerenstava Zagrebačke nadbiskupije. Punih 25 godina obavlja službu propovjednika u Zagrebačkoj prvostolnici. Kanonik je Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i arhiđakon Remetsko-sesvetskoga arhiđakonata.

Član je Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije, Zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije, te redoviti član Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“.

Autor je mnogih znanstvenih knjiga, članaka i prikaza o temama iz crkvene povijesti i umjetnosti. Bio je izvršitelj oporuke blagopokojnoga nadbiskupa, kard. Franje Kuharića.