Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Gđa Ljuba DuvnjakLjuba Duvnjak diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija počela je sudjelovati u pripremama odraslih za sakramente kršćanske inicijacije u samostanu sv. Franje na Kaptolu.

Nakon završetka studija vodila je župnu katehezu u Župi Bezgrešnog Srca Marijina na Jordanovcu, gdje je i radila u osnovnoj školi.

Trenutno radi u Tehničkoj školi Zagreb, te je sveučilišni mentor studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofsko-teološkog fakulteta Družbe Isusove.

Voditeljica je županijskog stručnog vijeća srednjih strukovnih škola i mentorica pripravnicima za polaganje stručnog ispita.