Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Duh Branitelja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas slavimo veliki blagdan Duhova, kojim završava vazmeno vrijeme, pedeset dana nakon Kristova uskrsnuća. Liturgija nas poziva da otvorimo svoj um i srce daru Duha Svetoga, kojega je Isus obećao u više navrata svojim učenicima, prvi i glavni dar koji nam je stekao svojim uskrsnućem. Za taj dar je sam Isus molio Oca, kao što pokazuje današnje Evanđelje, koje je smješteno na Posljednjoj večeri. Isus kaže svojim učenicima: "Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek" (Iv 14, 15-16).

Te nam riječi dozivaju u pamet prije svega da se ljubav prema čovjeku, a ujedno i Gospodinu, ne pokazuje riječima, već djelima; i ovo "čuvati zapovijedi" treba shvatiti u egzistencijalnom smislu, tako da to uključuje sav život. Naime, biti kršćanin ne znači prije svega pripadati određenoj kulturi ili pristajati uz određeno učenje, nego, radije, vezati svoj život, u svim njegovim aspektima, uz Isusovu osobu i, po njemu, uz Oca. Za tu svrhu Isus obećava izlijevanje Duha Svetoga na svoje učenike. Upravo zahvaljujući Duhu Svetom, Ljubavi koja ujedinjuje Oca i Sina i od njih dolazi, svi možemo živjeti isti Isusov život. Duh nas, naime, poučava svemu, odnosno onom jedinom što je potrebno: ljubiti kao što Bog ljubi.

Dok obećava Duha Svetoga, Isus ga naziva "drugim Braniteljem" (r. 16), a to znači Tješitelj, Zagovornik, Posrednik, to jest onaj koji nam pomaže, brani nas, uz nas je na životnom putu i u borbi za dobro a protiv zla. Isus kaže "drugoga Branitelja" jer prvi je on, on sam, koji je postao čovjekom da preuzme na sebe naše ljudsko stanje i oslobodi ga od ropstva grijeha.

Nadalje, Duh Sveti ima ulogu poučavanja i podsjećanja. Poučavanje i podsjećanje. To nam je rekao Isus: "Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh." (r. 26). Duh Sveti ne donosi drugačije učenje, već oživotvoruje, odjelotvoruje Isusovo učenje, da se uslijed prolaznosti vremena ne izbriše ili izblijedi. Duh Sveti usađuje to učenje u naše srce, pomaže nam interiorizirati ga i učiniti da postane dio nas, tijelo našeg tijela. Istodobno pripravlja naše srce da bude stvarno kadro primiti Gospodinove riječi i primjere. Svaki put kad riječ Isusova biva primljena s radošću u naše srce, to je djelo Duha Svetoga.

Izmolimo sada zajedno Regina Caeli – po posljednji put ove godine –, zazivajući majčinski zagovor Djevice Marije. Neka nam ona izmoli milost da budemo snažno prožeti Duhom Svetim, kako bismo svjedočili Krista evanđeoskom iskrenošću i otvarali se sve više punini njegove ljubavi.

Nakon Kraljice neba

Draga braćo i sestre,

danas, veoma prikladno u kontekstu Duhova, objavljena je moja poruka za Svjetski misijski dan, koji se slavi svake godine u listopadu. Neka Duh Sveti dadne snage svim misionarima ad gentes i podupre poslanje Crkve u cijelom svijetu. A Duh Sveti neka nam dadne jaku mladež – mladiće i djevojke, koji žele poći propovijedati evanđelje. Molimo danas za to Duha Svetoga.

[…]
Svima želim ugodan blagdan Duhova. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i do viđenja! (IKA)