Započela Đakonska pastoralna godina 2011/2012.

06.12.2011

U ponedjeljak, 5. prosinca 2011. godine započeo je program Đakonske pastoralne godine 2011/2012., koji priređuje Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu.

Program se sastoji od tri dijela: obrazovno-studijskog koji se održava u šest studijskih tjedana u organizaciji Instituta, pastoralno-praktičnog tijekom šestomjesečnog ili dužeg župnog pastoralnog praktikuma i odgojno-duhovnog za koji je zaduženo Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, odnosno za redovničke đakone njihove formacijske kuće.

U uvodnom susretu okupljene đakone pozdravio je dr. Tomislav Markić, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditelj Đakonske pastoralne godine. Potom se đakonima obratio rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa mr. Anđelko Košćak, koji je istaknuo trajnost đakonske službe koja se treba u potpunosti živjeti, te da će bogoslovska zajednica molitvom pratitit njihov hod prema prezbiteratu. Ujedno im je predstavio zaduženja koja imaju u odgojno-duhovnom životu Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa. U nastavku susreta dr. Markić je predstavio ovogodišnji program Đakonske pastoralne godine i Nadbiskupijski pastoralni institut.

Prvi studijski tjedan posvećen je temeljitom upoznavanju mjesne Crkve kroz razne oblike pastoralnih i drugih pothvata u Zagrebačkoj nadbiskupiji. U sljedećim studijskim tjednima, u siječnju, veljači, travnju i svibnju, naglasak će biti stavljen na permanentnu izobrazbu, elemente službe naučavanja, posvećivanja i upravljanja župnika i župnog vikara te na odnose koji vladaju u crkvenoj zajednici. U uskrsnom tjednu đakoni će na duhovno-studijskom putovanju posjetiti Crkvu u Bosni i Hercegovini.

Ove pastoralne godine program pohađa 26 đakona, pripravnika za prezbiterat i to sedmorica đakona Zagrebačke nadbiskupije, dvojica Zadarske nadbiskupije, petorica Varaždinske biskupije, dvojica Sisačke biskupije, trojica franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. jeronima, po dvojica iz Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM i Franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra, te po jedan đakon Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba, Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i đakonski kandidat Hrvatske dominikanske provincije Navještenja BDM.

Dario Prskalo