Opći uvjeti korištenja

Ova mrežna stranica pruža online informacije i obavijesti o najvažnijim događanjima i aktivnostima Zagrebačke nadbiskupije i njezina poslanja. Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja koji je podložan niže navedenim Općim uvjetima korištenja. Niti jedan dio stranice ne smije se koristiti u nezakonite svrhe kao ni za promicanje istih.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korištenje naše mrežne stranice predmnijeva prihvaćanje ovih Općih uvjeta i poštivanje odredbi o zaštiti autorskih i srodnih prava. Cjelokupni sadržaj uključujući tekst, znakove, logotipe, videozapise, zvučne zapise, fotografije, grafičke realizacije i sl. zaštićen je odredbama autorskog i srodnih prava te predstavlja intelektualno vlasništvo Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, izuzev sadržaja koji je označen kao vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe. Uporaba i preuzimanje sadržaja objavljenog na ovoj mrežnoj stranici mogući su samo u strogo osobne svrhe, a za svako daljnje javno objavljivanje i uporabu potrebna je pisana suglasnost Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije koje je potrebno zatražiti putem adrese elektroničke pošte: tiskovni@zg-nadbiskupija.hr.

Dokument dostupan na mrežnoj stranici Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije ne predstavlja službeno usvojeni tekst. Službeni dokumenti Zagrebačke nadbiskupije objavljuju se u Službenom vjesniku Zagrebačke nadbiskupije u tiskanom izdanju.

Sadržaj, osobito multimedijski, mora se reproducirati u izvornom obliku i ne smije se uređivati niti mijenjati niti koristiti u svrhe za koje nije prvotno namijenjen.

Svi podaci objavljuju se u dobroj vjeri poštujući mjerodavne zakonske i deontološke odredbe.

Korištenjem usluga i sadržaja smatra se da su korisnici upoznati sa svim rizicima koji nastaju korištenjem ove mrežne stranice čiji sadržaj koriste na vlastitu odgovornost te da su uvjete korištenja razumjeli u cijelosti.

AUTORSKA PRAVA

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korisnik koji smatra da je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije povrijedio njegova autorska prava dužan je takav sadržaj prijaviti putem adrese elektroničke pošte tiskovni@zg-nadbiskupija.hr. Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije će svaku takvu prijavu razmotriti te, u slučaju utvrđivanja povrede autorskih prava, u najkraćem roku ukloniti sadržaj.

PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije pridržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge objavljenih na stranici bez obaveze prethodne najave.

POVEZNICE NA DRUGE MREŽNE STRANICE

Stranica Zagrebačke nadbiskupije sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja posjetitelja te poveznica na vanjske stranice.

Objava poveznica na druge mrežne stranice ne uključuje odgovornost Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije za sadržaj objavljen na tim mrežnim stranicama te korisnik samostalno odlučuje o posjeti takvim mrežnim stranicama.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj mrežnih stranica treće strane kojima korisnik pristupa preko poveznica, za korisnikovo korištenje spomenutih poveznica niti za korištenje sadržaja koji eventualno mogu objaviti posjetitelji.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnicima stranice Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije strogo je zabranjeno:

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije ima pravo informacije koje je primila od korisnika te foto, video i audio sadržaje, objaviti na stranici bez naknade posjetitelju stranice. Ako se utvrdi da je sadržaj koji su posjetitelji dostavili nezakonit, neprikladan ili se njime krše prava treće strane, takav sadržaj će odmah po primitku informacije o njegovoj neispravnosti biti uklonjen s mrežne stranice Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije pridržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim mrežnim stranicama.

Datum objavljivanja: 22. studenoga 2021.