Jačanje majki i djece kroz projekt „Mala škola odvažnosti“

21.01.2021U okviru projekta pod nazivom »Mala škola odvažnosti«, provedenog tijekom 2020. godine u Caritasovoj Kući za žrtve obiteljskog nasilja, održano je ukupno osam radionica - četiri za majke, a četiri za djecu - u cilju jačanja roditeljskih kompetencija i psihosocijalne prevencije kod djece.Projekt je trajao od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, a financirala ga je Zagrebačka županija. U ostvarenju projekta, koji su provodile Sanja Jozić i Tihana Koren, psihologinje i licencirane psihoterapeutkinje s kliničkim iskustvom rada u prevenciji psiholoških poremećaja kod djece i odraslih, partner Caritasu Zagrebačke nadbiskupije bila je Udruga Amigdala – Centar za psihološku pomoć.