Povjerenik za vjernike laike


Adresa: Kaptol 31, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4894 884
E-adresa: laici@zg-nadbiskupija.hr

Zadaća je povjerenika da potiče i podupire vjernike laike kako bi na sebi svojstven način sudjelovali u životu i poslanju Crkve, a napose kako bi evanđeoskim duhom prožimali poredak vremenitih stvari.