Duša nove evangelizacije je ljubav!

14.12.2016Član Sinode Darko Fiket čita svoj intervent na prvom zasjedanju.

Velika mi je čast što sam izabran za člana Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije kao predstavnik vjernika laika Krapinskog dekanata. Moram priznati da sam s radošću i velikom radoznalošću čekao njezin početak, a ta se radost samo povećala kada je započelo prvo zasjedanje.

Osobito sam ostao iznenađen hrabrošću i brojnošću ideja, želja, prijedloga koje su u svojim interventima iznijeli članovi Sinode. U velikom broju intervenata članovi Sinode govorili su o nužnosti unaprjeđenja obiteljskog pastorala. Obitelj je uvijek prvo i nenadomjestivo ozračje koje odgaja u vjeri i kršćanskom svjedočenju. Treba pomoći da djeca i roditelji uspostave pravi dijalog, da roditelji postanu pravi katehete – odgojitelji svoje djece, spremni saslušati ih i uočiti svaku krizu, a jedna od njih je i kriza vjere koja se pojavljuje u mladenačko doba.

U tom smislu, od članova Sinode mogli su se čuti i ovi prijedlozi:

• svećenici bi trebali u svojim propovijedima češće govoriti o obiteljskim temama
• potrebno je osnivati nova obiteljska savjetovališta
• pokrenuti župnu katehezu za odrasle
• još bolje organizirati pripravu za brak
• posvećivati osobitu pastoralnu skrb za mlade obitelji
• organizirati duhovne obnove i seminare za obitelji
• potaknuti vjernike da mole za obitelji i nova duhovna zvanja

Osobito zanimljiv mi se učinio prijedlog, više puta iznesen, o potrebi organiziranja seminara na kojima bi se, kroz za to osmišljene programe, educiralo vjernike laike za pomaganje župnicima u pastoralnom radu u župama.

U svom izlaganju ja sam se dotaknuo teme „Evangelizacije“. Svaki vjernik je pozvan svojim životom svjedočiti i naviještati Isusovu Radosnu vijest. No jesmo li uvijek takvi ili se često izgubimo u buci modernog svijeta zaboravljajući na Boga? Mi katolici imamo veliku prednost pred ostalima, nas Bog vodi na sasvim različit način od ostalih. Smatram da se ne smijemo bojati, a ako se i bojimo, to nas ne smije zakočiti u našem djelovanju nego otvoriti za Božju milost, jer ne propovijedamo mi neku svoju radosnu vijest, nego Isusovu, a On nam je obećao pomoć Duha Svetoga koji će nam dati što govoriti i činiti.

Bitni elementi vjerničkog života su: molitva, razmatranje, bratstvo i sestrinstvo, skromnost i poniznost, te služenje, a važni su upravo po tome što su konkretni način nasljedovanja Krista. Pravi Kristov sljedbenik uvijek je i svakome uvjerljiv svjedok. Zato mu se vjeruje. Duša nove evangelizacije jest ljubav. To "novo" evangelizacijsko djelovanje koje proizlazi iz ljubavi prosvijetljene vjerom, potrebno je i danas nositi na nova i neistražena raskrižja svijeta i u njima biti znak proročkog posredovanja vjere u našega Gospodina Isusa.

Želimo živjeti kao novi zamah Duha, kao obnavljanje i jačanje blizine svih nas vjernika u domu naše Nadbiskupije. Potrebe su vidljive u našim životima, potrebe što ih donose nove društvene okolnosti, ali u svemu je najpotrebnija naša privrženost Bogu i naše crkveno zajedništvo.

S radošću očekujem nova zasjedanja i uvjeren sam da će Sinoda sa svojim zaključcima donijeti novi žar, novi polet, dati novu snagu i sve nas u našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji oraspoložiti za još zauzetije nasljedovanje našeg Gospodina.


Darko Fiket,
izabrani predstavnik vjernika laika Krapinskog dekanata na Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije