Župe

Zagreb - Sveta Klara
Sv. Klara
Župnik:vlč. Darko Pužin
Adresa:Trg Svete Klare 1, 10020 Zagreb
Telefon:01 6570 624
Fax:01 6571 508
E-adresa:zupa.svklara@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupasveteklare.hr

Ukratko o povijesti župe i crkve

Barokna župna crkva sv. Klare smještena je u središtu istoimenog naselja. Uz crkvu je župni dvor s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, a istočno od crkve je staro groblje. Crkva sv. Klare spominje se u 14. stoljeću, no pretpostavlja se da je tada bila drvena. Na zaglavnom kamenu ulaznog portala današnje crkve, uklesana je godina izgradnje 1768.

Crkva je dvoranskog tipa, sa zaobljenom apsidom svetišta, sakristijom prigrađenom s južne strane, te četvrtastim zvonikom ispred glavnog pročelja. Svetište, uže i niže od broda, svođeno je baldahinskim svodom, a od lađe odvojeno konkavnim svođenim trijumfalnim lukom. Motiv konkavnog luka ponavlja se i na zapadnom zidu crkve. Baldahinski svodovi, oslonjeni na pilastre bogato profiliranih kapitela, dijele prostor lađe na dva jarma. Valovita ploha parapeta kora oslanja se na dva kamena stupa. Iznad svođene sakristije je oratorij.

Pročelja, raščlanjena plitkim pilastrima, rastvorena su pravokutnim prozorima. Trokatni zvonik u osi glavnog pročelja, natkriven je piramidalnim krovićem. Etaže zvonika odijeljene su vijencima, a uglovi naglašeni kvadrima u žbuci. Rastvoren je okruglim i polukružno zaključenim prozorima.

Unutrašnjost crkve oslikana je iluzionističkim freskama, sačuvanim na dijelu sjevernog zida lađe i na trijumfalnom luku, gdje je u medaljonu označena godina 1797. Ikonografski prizori iz života sv. Izidora oslikani su na parapetu pjevališta. Vitraji su izrađeni 1925. godine. Crkva se odlikuje izrazitom kulturno – povijesnom, arhitektonskom i urbanističkom kvalitetom, te vrijednim inventarom.
 


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr