Župe

Zagreb - Stenjevec-Sv. Nikola
Sv. Nikola biskup
Župnik:vlč. Mario Bičak
Adresa:Medpotoki 1a, 10090 Zagreb-Susedgrad
Telefon:01 3454 674
Fax:01 3454 398
E-adresa:zupa.stenjevec2@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-stenjevec2.hr

Povijest župe:  
                                                    
Naglom urbanizacijom zapadnog dijela grada Zagreba, posebno teritorija župa Stenjevec i Gajnice, povećan je broj stanovnika, te se pojavila potreba osnutka nove župe. Stoga je Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu 1989. godine zamolio stenjevečkog župnika vlč. Ivana Buhina da kod državnih vlasti pokuša dobiti dozvolu za izgradnju nove crkve i  pastoralnog centra za sjeverni dio župe Stenjevec. Naime župa Stenjevec je imala oko 15.000 stanovnika, a samo jednu crkvu.

Godinu dana kasnije, zbog potrebe izgradnje stambenog naselja uz crkvu Stenjevec, vlč. Buhin pristao je na deposedaciju nadarbinskog zemljišta uz uvjet da se dodijeli zamjenska parcela za izgradnju nove crkve, a sa time se složio i Nadbiskupski duhovni stol.
Općina Susedgrad ponudila je nekoliko neadekvatnih zemljišta i tek je uspostavom nove hrvatske države i zalaganjem praktičnih vjernika koji su radili u općini; Dragutina Nadih i Stjepana Šincek ponuđeno odgovarajuće zemljište koje se nalazi zapadno od ulice Medpotoki.Tu lokaciju prihvatio je i Nadbiskupski duhovni stol, te se pristupilo izradi idejnog projekta što se povjerilo poduzeću “ARBI”.

Dana 8.3.1996. godine Nadbiskupski duhovni stol izdao je Dekret o osnutku nove župe sv. Nikole biskupa, Stenjevec II i određene su  granice nove župe koja je nastala dismembracijom župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Stenjevec I i župe sv. Josipa Radnika, Gajnice.

Ugovor sa izvođačem radova na gradnji nove crkve “Novogradnjom” sklopio je prvi župnik nove župe vlč. Vlado Razum te je 29.7.1997. započela izgradnja privremene crkve u blizini buduće crkve.
Dolaskom novog župnika vlč. Antuna Sente st. u jesen 1998. godine nastavljena je gradnja crkve i pastoralnog centra koja je završena 2007. godine kada je novosagrađene prostore posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Župa broji oko 4.000 obitelji tj. oko 12.000 stanovnika; od toga oko 10.000 vjernika.
 


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr