Izbornik

Kardinal Josip Bozanić predvodio misno slavlje "Veni Sancte Spiritus"

14.10.2021

Svečano misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga na početku akademske godine 2021./2022. na Sveučilištu u Zagrebu predslavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 14. listopada u Župi sv. Blaža u Zagrebu.


FOTOGALERIJA

Na svečanom slavlju okupili su se rektor, prorektori, dekani, prodekani, profesori, nastavnici, djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu kako bi molili za akademsku zajednicu i plodonosan život i rad Sveučilišta u Zagrebu u novoj akademskoj godini.


HOMILIJA

Kardinal je u homiliji istaknuo kako u naviještenoj Božjoj riječi u ovome slavlju najviše pozornosti, razumljivo, privlači Isusov prijekor zakonoznancima: „Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući” (Lk 11, 52).

"U današnjemu se Evanđelju izraz 'ključ znanja' odnosi na razumijevanje Svetoga pisma. Ono je imalo i ima svrhu otvaranja uma i srca Božjoj prisutnosti te dovođenja ljudi k Mesiji, k obećanom Spasitelju.""Premda će suvremeni cinizam na tu tvrdnju odmahnuti rukom, 'ključ znanja' za nas je ponajprije u otajstvu euharistije, u živoj Kristovoj prisutnosti koja se očituje u Crkvi i koja preobražava nas i svijet. Niti jedan trenutak našega života, niti jedno iskustvo, niti jedno događanje nije izvan toga otajstva. U euharistiji pronalazimo odgovore i na najteže probleme današnjice. Ako živimo euharistiju u njezinoj punini značenja, ona promiče i daje smisao našem radu i zauzimanju."Kardinal je homiliju završio porukom kojom je potaknuo sveučilištarce da nova akademska godina bude vrijeme suradnje s Duhom Svetim te je nadodao: "Osobito u susretu s vama, mladi, u meni raste dojam da istinski želite to otključavanje ključem istine, slobode i ljubavi. Istodobno sam svjestan da i ta vaša želja slabi pred preprekama na koje nailazite. Nemojte odustati, niti zaboraviti da glavni ključ već nosite u sebi, ali da treba nastaviti tražiti ključeve koji vode u brigu za bližnje, za Hrvatsku i za svijet!"Na kraju misnog slavlja Veni Sancte Spiritus okupljenima se obratio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Šimunović koji je zahvalio Kardinalu na vidljivoj prisutnosti i predslavljenju euharistijskog slavlja u povodu početka 353. akademske godine na Zagrebačkom Sveučilištu te je pozdravio sve okupljene.

"Pred nama je nova akademska godina. Što će ona donijeti i kakva će biti, ne možemo reći sa sigurnošću. No znamo da će uz nas biti dobri Bog i da će darivati snagu za svako novo jutro, a njegova blizina nam je itekako u ovim vremenima potrebna!"Misno slavlje animirao je Zbor instituta za crkvenu glazbu.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije