Riječ Nadbiskupa

Homilija kardinala Bozanića prilikom svećeničkog ređenja u Mariji Bistrici

"Sveti Josip je otac koji prihvaća i ljubi. U tom nam je smislu on učitelj duhovnoga života i pravoga razlučivanja. Stoga se trebamo njemu utjecati i njega zazivati da nas oslobodi od zamki pretjeranih briga u kojima se, iako često s dobrim namjerama, na kraju izgubimo.

Sve to može predstavljati i naše podsvjesno nastojanje da shvatimo i ponašamo se kao da posjedujemo osobe koje su nam povjerene, da ih navežemo na sebe, umjesto da to što se događa prije svega prihvatimo u svjetlu Božjega nauma, da  povjerene nam ljude usmjeravamo prema Bogu proročki tražeći Božju volju u onome što činimo."


5.6.2021.

Homilija kardinala Bozanića na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata

I ove smo godine u srcu Zagreba došli posvjedočiti prepoznavanje te prisutnosti. Činimo to spominjući se da je kardinal Franjo Kuharić, na današnji dan prije trideset godina (31. svibnja 1991.), proglasio Majku Božju od Kamenitih vrata Zaštitnicom grada Zagreba.

Činimo to na 290. obljetnicu od pronalaska čudesno sačuvane slike Majke Božje u požaru koji je zahvatio Gornji grad i proširio se na Kaptol. Činimo to ovdje, u srcu Zagreba, pred potresom ranjenom našom Prvostolnicom, srcem naše crkve-majke, koja čuva zemne ostatke blaženoga Alojzija Stepinca.

Ova se vjernička obitelj grada Zagreba sabrala oko svoje nebeske Zaštitnice u okolnostima pandemije, koja još uvijek traje. U ovom vjerničkom zajedništvu osjećamo se dionicima darova Božje ljubavi po Majci Božjoj od Kamenitih vrata. Zahvalni za njezinu majčinsku zaštitu molimo da »budemo jaki u vjeri, čvrsti u nadi i postojani u ljubavi«.
31.5.2021.

Homilija na Misi za Domovinu prigodom Dana hrvatske državnosti

Današnja svetkovina Presvetoga Trojstva pruža nam svjetlo kojim kao vjernici razmatramo i živimo ovogodišnji Dan državnosti, osobito po naviještenoj Božjoj riječi. Iz nje ističem četiri rečenice u kojima je vidljivo što kao vjernici i kao narod posebno trebamo njegovati i živjeti. To su ne samo smjerokazi, nego uporišta i sigurna prisutnost trojstvene Božje ljubavi.

Prva nas rečenica poziva: Ispitaj prijašnja vremena. Druga naglašava: Drži Božje zapovijedi. Treća nas rečenica podsjeća: Ne primiste duh robovanja nego posinstva. Četvrta nas poruka ohrabruje: Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.
30.5.2021.

Kardinalov pozdravni govor na otvaranju Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba

Čitavo društvo, pa i Katolička Crkva, suočava se s teškom i vrlo bolnom ranom seksualnoga zlostavljanja maloljetnih i odraslih ranjivih osoba. Nažalost ni nas nije mimoišla ova rana. Hrvatska biskupska konferencija izdala je 2013. godine Smjernice za postupanje u slučajevima zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Stoga poduzimamo one mjere koje su u našoj mogućnosti kako bismo djeci i ranjivim osobama u Katoličkoj Crkvi kao i u svekolikom hrvatskom društvu pružili sigurnije odrastanje.

Veseli me da će Zagrebačka nadbiskupija preko Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta sustavnije ulagati napore i sredstva na dobrobit djece i ranjivih osoba, a time i studentima na HKS-u pružiti mogućnost informiranja i formiranja za ovu važno područje naše suvremenosti. Time ćemo i odgovoriti na ustrajni poziv pape Franje da se stvara u Crkvi i društvu kultura koja prevenira seksualno zlostavljanje, zlouporabu moći i savjesti. Briga o najranjivijim osobama, među kojima su svakako djeca, jedan je od prioriteta Katoličke Crkve.
26.5.2021.

Uskrsna poruka nadbiskupa zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića

Sveti Josip, čovjek pravedan i mudar, ispunjen očinskom ljubavlju i kreativnom hrabrošću, kako piše Papa u svom apostolskom pismu Patris corde – Očinskim srcem (usp. br. 5), pokazuje uronjenost u Božji plan spasenja koji je ostvaren Kristovim vazmenim otajstvom. Premda je živio, rekli bismo, u sjeni i premda ga ne susrećemo u Isusovu javnom djelovanju, on je neizostavan dionik toga otajstva. Iz primjera Josipova života izdvajam tek nekoliko naglasaka poticajnih za život Crkve, obitelji i hrvatskoga društva.
14.4.2021.

Kardinalova uskrsna čestitka posredstvom elektroničkih medija

Draga braćo i sestre, Bog nas nije napustio!

Uskrs nas vodi prema Životu.

Gospodin nam i ove godine otvara prostore novoga života, dajući nam milost slavlja Uskrsa, za koji molim da svima bude blagoslovljen.

Svima želim SRETAN USKRS!
3.4.2021.

Homilija kardinala Bozanića na Misi posvete ulja

Draga braćo svećenici!

1. »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!« (Lk 4,18).

Te riječi Mise posvete ulja vode nas na izvore našega svećeništva. Ono je - u svakome od nas - djelo Duha Svetoga. Sam Duh Sveti čini nas dionicima onog posvećenja kojim je pomazao svoga jedinorođenog Sina za Krista i Gospodina. Darom Duha Svetoga učvršćeni smo i osposobljeni da bismo u svijetu uprisutnjivali Kristovo otkupiteljsko djelo i da bismo iz naraštaja u naraštaj osiguravali službu Božjega milosrđa.

Stoga danas, na spomendan kada je Krist podijelio svoje svećeništvo apostolima i nama, razmatramo to divno Božje djelo u nama. Neka se naša srca ispune zahvalnošću, divljenjem i pohvalama Gospodinu koji »nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje« (2 Kor 3,6).
1.4.2021.

Homilija na euharistijskom slavlju svetkovine sv. Josipa

O sv. Josipu evanđelja govore veoma malo, ali naglašavaju izuzetno značajne stvari. Spominju ga kao muža koji je preuzeo brigu za Mariju i njezina Sina Isusa, spominju ga kao čovjeka koji je uvijek srcem i dušom otvoren za svaku riječ koja dolazi od Boga. Stoga je sveti Josip uzor svakoj vjernici i vjerniku kako treba djelovati, posebno kad se radi o važnim životnim odlukama.

U Nazaretskoj obitelji Josip je djetetu Isusu pružao očinsku brigu i ljubav. Sv. Josip je imao zadaću podizati Isusa, to jest hraniti ga, odijevati i učiti o Božjem zakonu te ga poučavati kako raditi u skladu s dužnostima koje pripadaju ocu. Josip je postao je čuvar Božjega otajstva: Isusa i Marije. Današnje evanđelje podcrtava da Isus »siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan« (Lk 2, 51a). Stoga danas u ovoj misi posebno molimo za očeve obitelji da im sv. Josip pomogne vršiti očinsku službu prema djeci, a supružničku prema ženi.
19.3.2021.

Homilija kardinala Bozanića prigodom 19. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića

Živeći kao kršćani ne zaboravimo početak svoga života, ali ni misao na smrt kojoj svi idemo ususret. U ovoj se misi spominjemo devetnaeste obljetnice smrti blagopokojnog kardinala Franje Kuharića. Ulaskom u korizmu spomenuli smo se da smo prah, da smo oživljeni Božjim Duhom. Snagom toga istoga Duha živimo zajedništvo s Bogom koji obnavlja lice zemlje, a čini to i po nama ako vršimo njegova djela. U središtu toga otajstva nalazi se Kristov vazam, prijelaz iz smrti u život. I mi smo dionici tog Vazma.

Naš Gospodin i Učitelj, naš brat Isus Krist, ostaje uzor našem življenju, ali i više od toga. On je darivatelj našega spasenja. Ne samo da vidimo kako je on postupao, kako se odnosio prema svome Ocu i drugim ljudima, nego i mi živimo po Njemu, s Njime i u Njemu.
12.3.2021.

Pozdravna riječ kardinala Bozanića prigodom Dana KBF-a

Ovogodišnji akademski čin Dana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima drugačiji oblik. Živimo razdoblje pandemije koronavirusa svjetskih razmjera, koje je u gradu Zagrebu, njegovoj okolici, kao i na području Banovine, povezano s posljedicama razornih potresa u ožujku i prosincu prošle godine. Širenje pošasti pandemije ne najavljuje skori prestanak, a i područja zahvaćena potresom još uvijek lagano podrhtavaju. Materijalne posljedice su lako uočljive, ali zasigurno puno su veće i dublje one psihološke što ih nose ljudi, pojedinci i čitave zajednice.

Sve to razotkriva našu ranjivost. Pokolebane su društvene sigurnosti na kojima smo gradili planove i projekte težeći za brzim i pouzdanim rezultatima. Istodobno nas je to na neki način povezalo i zbližilo u nevoljama, te posljedice i štete zala kojima su pogođeni pojedinci osjećamo svi zajedno. Rekao bi papa Franjo da smo svi u istoj lađi i da na vidjelo dolazi ona blagoslovljena zajednička bratska pripadnost svih ljudi, što je posebno došlo do izražaja u očitovanoj solidarnosti prema stradalima u potresu. S osobitom pozornošću i molitvama pratili smo prošlih dana povijesni pastoralni pohod Svetog Oca Iraku, gdje je papa Franjo naglasio i znakovima očitovao bratstvo među ljudima kao poseban izazov za tu izmučenu zemlju, ali i za sav svijet.
11.3.2021.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr