Riječ Nadbiskupa

Pozdravna riječ kardinala Josipa Bozanića prigodom početka Studija medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Hrvatsko katoličko sveučilište u svome razvoju ne pokazuje silovitost, nametanje, nego duh sjemena, kvasca, zrake evanđeoskog svjetla. I sada je potrebno čuvati duh poniznosti i evanđeoske malenosti. Kad osjetimo da smo dionici rasta, posebno tada treba paziti da ne podlegnemo kušnji uznositosti i umišljenosti.

Svako se nastojanje za stjecanjem znanja i osposobljavanje za pojedina zanimanja može vidjeti kao postupak osobnoga napredovanja i pronalaženja određenoga posla. No, vjerujem da danas u svim profesijama živi svijest o tome da najveća motiviranost, najbolji plodovi te time i najveća vrijednost dolazi iz svijesti o pozvanosti ljudi, osobito mladih ljudi, da zavole neki studij ili zanimanje.
27.9.2021.

Pozdravna riječ na Simpoziju o socijalnoj enciklici pape Franje "Fratelli tutti"

Papa Franjo je 3. listopada 2020. godine, na vigiliju Asiškog Siromaška u kripti koja čuva njegove zemne ostatke slavio misu. Upravo je na tom mjestu Sveti Otac potpisao i darovao Crkvi i svijetu dokument koji je sav franjevački, počevši od naslova za koji je sam Papa posudio Franjine riječi: Fratelli tutti. U toj Enciklici papa Franjo, slijedeći evanđeosku slobodu i nadahnuće  sv. Franje,  na neposredan i sebi vlastiti način, poziva sve ljude na prijateljstvo i sveopće bratstvo, želeći da ljubav među ljudima nadiđe svekolike zemljopisne i prostorne prepreke. Bio je to ujedno i prvi Papin pohod izvan Rima u vremenu pandemije Covid-19.

Papa Franjo godine 2013. s apostolskom pobudnicom Radost Evanđelja – Evangelii gaudium darovao je Crkvi put žurnog usmjerenja za evangelizaciju kršćanskoga života, a dvije godine kasnije (2015.) Sveti se Otac socijalnom enciklikom Lautato si' obraća svim ljudima da bi nas podsjetio na našu odgovornost i brigu za zajednički dom. Enciklikom pak  Fratelli tutti, iz 2020. godine, papa Franjo otvara nove puteve dijalogu promičući bratstvo i socijalno prijateljstvo.
23.9.2021.

Kardinalova homilija prigodom 290. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba i hodočašća mladih u Mariju Bistricu

Braćo i sestre, donijeli smo danas i dom naše zemaljske domovine. Treba li nešto govorljivije unijeti u molitve za Hrvatsku od djeteta. Znamo da nema puta razvoja, zadovoljstva i istinskoga zajedništva bez brige za djecu, bez majki koje žele prve godine djetetova života biti s djecom, služeći svome narodu u malenosti. Zahvalni smo što i u svojoj nedavnoj obrani hrvatske domovine imamo predivne primjere koji svjedoče o prihvaćanju Boga i o prihvaćanju Djeteta.
Novost i budućnost uvijek je vidljiva u brizi za djecu. Za nas kršćane ona je više od demografskih programa ili gospodarskih razloga. Ona povezuje vremenitost i vječnost.

Zato svoju zemaljsku domovinu gledamo u svjetlu nebeske domovine. Zbog toga ne treba čuditi što kršćani očitavaju neobičnu skrb za prolazno, znajući da njezina vrijednost nije u prolaznome, nego u onome što otvara prisutnost vječnosti. Kada govorimo o budućnosti, kao kršćani govorimo i o vječnosti, zapravo sve promatramo u njezinu svjetlu. Dijete začeto i rođeno usmjereno je prema vječnosti – živjet će uvijek!
19.9.2021.

Homilija kardinala Bozanića uz jutarnju molitvu (Laude) na 52. Međunarodnom euharistijskom kongresu

Draga braćo i sestre, često u Svetome pismu upravo slabi, maleni prepoznaju Boga i znaju ga slijediti. Puno puta su događaji, kako u Starome, tako i u Novome zavjetu, u kojima se kuša slabost i siromaštvo, postali prilikama u kojima se Bog objavljuje. Vidimo to, na primjer, kad se Ilija uputio u pustinju i sjeo iscrpljen, sa željom da umre (usp. 1 Kr 18, 4), ili u neizmjernome mnoštvu koje je danima slijedilo Isusa i bilo iscrpljeno. U tim je prilikama Gospodin za njih proviđa hranu, koja vraća snagu za hod.

Za Bibliju su upravo siromašni i maleni oni koji se u svakoj situaciji pouzdaju u Boga i nalaze utočište u Njegovoj snazi. Oni, poput Blažene Djevice Marije, najbolje mogu ponoviti riječi psalma: „Svi su moji izvori u tebi“ (Ps 87,7).
10.9.2021.

Homilija kardinala Bozanića na proslavi svetkovine Uznesenja BDM

 Presvetoj Bogorodici Mariji na nebo uznesenoj Bog nam daje putokaz nade i utjehe na našem zemaljskom putovanju, kako to Crkva danas moli u Predslovlju svetkovine Velike Gospe. Tko to od nas, dragi vjernici, danas ne osjeća ljepotu i dražesnu privlačnost tog obećanja? Naime, »Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!« (1 Kor 15,20). On sada, sa svojim tijelom rođenim od Blažene Djevice Marije, živi u otajstvu Presvetoga Trojstva. Naš Gospodin je svoju Majku učinio dionicom te punine života.

Današnja Svetkovina širi naš vidokrug. Trebamo uvijek gledati i težiti za onim što je u nebu, gdje Marija već dušom i tijelom boravi. Kao ljudima darovan nam je život i nikada nećemo prestati postojati. Naime, i smrt je samo put usmjeren prema nebu kojem predstoji uskrsnuće tijela. Sve je to pomalo zastrto otajstvom i ispunjeno strahom. Ali upravo zbog toga je Blažena Djevica Marija svakome od nas siguran znak nade, jer dok promatramo Mariju, pomalo shvaćamo što će biti s nama.
15.8.2021.

Homilija kardinala Bozanića prilikom svećeničkog ređenja u Mariji Bistrici

"Sveti Josip je otac koji prihvaća i ljubi. U tom nam je smislu on učitelj duhovnoga života i pravoga razlučivanja. Stoga se trebamo njemu utjecati i njega zazivati da nas oslobodi od zamki pretjeranih briga u kojima se, iako često s dobrim namjerama, na kraju izgubimo.

Sve to može predstavljati i naše podsvjesno nastojanje da shvatimo i ponašamo se kao da posjedujemo osobe koje su nam povjerene, da ih navežemo na sebe, umjesto da to što se događa prije svega prihvatimo u svjetlu Božjega nauma, da  povjerene nam ljude usmjeravamo prema Bogu proročki tražeći Božju volju u onome što činimo."


5.6.2021.

Homilija kardinala Bozanića na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata

I ove smo godine u srcu Zagreba došli posvjedočiti prepoznavanje te prisutnosti. Činimo to spominjući se da je kardinal Franjo Kuharić, na današnji dan prije trideset godina (31. svibnja 1991.), proglasio Majku Božju od Kamenitih vrata Zaštitnicom grada Zagreba.

Činimo to na 290. obljetnicu od pronalaska čudesno sačuvane slike Majke Božje u požaru koji je zahvatio Gornji grad i proširio se na Kaptol. Činimo to ovdje, u srcu Zagreba, pred potresom ranjenom našom Prvostolnicom, srcem naše crkve-majke, koja čuva zemne ostatke blaženoga Alojzija Stepinca.

Ova se vjernička obitelj grada Zagreba sabrala oko svoje nebeske Zaštitnice u okolnostima pandemije, koja još uvijek traje. U ovom vjerničkom zajedništvu osjećamo se dionicima darova Božje ljubavi po Majci Božjoj od Kamenitih vrata. Zahvalni za njezinu majčinsku zaštitu molimo da »budemo jaki u vjeri, čvrsti u nadi i postojani u ljubavi«.
31.5.2021.

Homilija na Misi za Domovinu prigodom Dana hrvatske državnosti

Današnja svetkovina Presvetoga Trojstva pruža nam svjetlo kojim kao vjernici razmatramo i živimo ovogodišnji Dan državnosti, osobito po naviještenoj Božjoj riječi. Iz nje ističem četiri rečenice u kojima je vidljivo što kao vjernici i kao narod posebno trebamo njegovati i živjeti. To su ne samo smjerokazi, nego uporišta i sigurna prisutnost trojstvene Božje ljubavi.

Prva nas rečenica poziva: Ispitaj prijašnja vremena. Druga naglašava: Drži Božje zapovijedi. Treća nas rečenica podsjeća: Ne primiste duh robovanja nego posinstva. Četvrta nas poruka ohrabruje: Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.
30.5.2021.

Kardinalov pozdravni govor na otvaranju Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba

Čitavo društvo, pa i Katolička Crkva, suočava se s teškom i vrlo bolnom ranom seksualnoga zlostavljanja maloljetnih i odraslih ranjivih osoba. Nažalost ni nas nije mimoišla ova rana. Hrvatska biskupska konferencija izdala je 2013. godine Smjernice za postupanje u slučajevima zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Stoga poduzimamo one mjere koje su u našoj mogućnosti kako bismo djeci i ranjivim osobama u Katoličkoj Crkvi kao i u svekolikom hrvatskom društvu pružili sigurnije odrastanje.

Veseli me da će Zagrebačka nadbiskupija preko Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta sustavnije ulagati napore i sredstva na dobrobit djece i ranjivih osoba, a time i studentima na HKS-u pružiti mogućnost informiranja i formiranja za ovu važno područje naše suvremenosti. Time ćemo i odgovoriti na ustrajni poziv pape Franje da se stvara u Crkvi i društvu kultura koja prevenira seksualno zlostavljanje, zlouporabu moći i savjesti. Briga o najranjivijim osobama, među kojima su svakako djeca, jedan je od prioriteta Katoličke Crkve.
26.5.2021.

Uskrsna poruka nadbiskupa zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića

Sveti Josip, čovjek pravedan i mudar, ispunjen očinskom ljubavlju i kreativnom hrabrošću, kako piše Papa u svom apostolskom pismu Patris corde – Očinskim srcem (usp. br. 5), pokazuje uronjenost u Božji plan spasenja koji je ostvaren Kristovim vazmenim otajstvom. Premda je živio, rekli bismo, u sjeni i premda ga ne susrećemo u Isusovu javnom djelovanju, on je neizostavan dionik toga otajstva. Iz primjera Josipova života izdvajam tek nekoliko naglasaka poticajnih za život Crkve, obitelji i hrvatskoga društva.
14.4.2021.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr