Priopćenje s Dvadeset i devete sjednice biskupâ Zagrebačke crkvene pokrajine

28.4.2016.U Grkokatoličkome sjemeništu Križevačke eparhije u Zagrebu, u srijedu, 27. travnja 2016. godine, biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine održali su svoju Dvadeset i devetu sjednicu. Sjednici, kojoj je predsjedao nadbiskup i metropolit zagrebački, kardinal Josip Bozanić, bili su nazočni i sljedeći biskupi: mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski, mons. Vlado Košić, biskup sisački, mons. Nikola Kekić, vladika križevački, mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački te mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, zagrebački pomoćni biskupi.

Središnje točke sjednice odnosile su se na pastoral sprovoda i na pitanja vezana uz vjeronauk u školi.Razmotrene su suvremene kulturalne okolnosti u kojima Crkva živi vjeru u odnosu na stvarnost umiranja i žalovanja svojih vjernika. Istaknute su važne promjene u tkivu društva (osobito u gradovima), u kojemu se sve više primjećuje da ljudi umiru u bolnicama i domovima, a ne u obiteljskome ozračju. To se snažno odražava i na liturgijske i molitvene vidike u kojima se očituje vjera u uskrsnuće i s pomoću kojih treba nastojati jačati osjetljivost za kršćanski humanizam koji prati čovjeka u svim životnim okolnostima, a što jasno pokazuju konteksti: obiteljskoga doma, crkve i groblja. Naročito je naglašena uloga župe i župne zajednice te uključenosti vjernika u brigu za umiruće, ožalošćene kao i za pripremanje liturgijskih slavlja sprovoda. Pritom je važna uloga i suradnja vjerničke zajednice s raznim službama u društvenoj zajednici. Biskupi su se osvrnuli i na pojedina pastoralna pitanja s kojima se susreću crkveni službenici, osobito s novim pojavama i potrebama.Glede pitanja vjeronauka u školama biskupi su raspravljali osobito o upisivanju djece na školski vjeronauk i o važnosti upoznatosti kako roditelja, tako i školskih institucija s načinom na koji je, važećim pozitivnim propisima, reguliran taj predmet u školskome sustavu. Razmotrena su i pitanja odnosa (ne)pohađanja školskoga vjeronauka i pripreme za sakramente u župi. Biskupi uviđaju potrebu za točnim i cjelovitijim informiranjem o tome prevažnom pitanju vjerskoga obrazovanja i odgoja, osobito kada se u javnosti stvaraju napetosti na temelju namjerno postavljenih pogrješnih polazišta. Nedvojbeno je da su roditelji pozvani upoznati se s vrijednostima katoličkoga vjeronauka u školi i odgovorno nastojati oko dobra vlastite djece.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr