Održana jedanaesta sjednica Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije

27.10.2015.U Nadbiskupskome bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu održana je 26. listopada 2015., pod predsjedanjem zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, jedanaesta sjednica Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije.

Nakon zajedničke molitve Trećega časa, Kardinal je, pozdravljajući nazočne, uveo u prvu točku sjednice koja se odnosila na predstavljanje Radnoga dokumenta (Instrumentum laboris) Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Pritom je istaknuo da na temelju Radnog dokumenta s radošću možemo gledati unaprijed, ulazeći u razdoblje neposredne priprave za početak plenarnih sinodskih zasjedanja, od kojih je prvo planirano za jesen 2016. godine. Nadovezujući se na uvodne riječi Kardinala, uslijedilo je predstavljanje Radnoga dokumenta po poglavljima. Dr. Denis Barić, tajnik Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, prikazao je tijek nastanka Radnoga dokumenta, ukazujući na metodologiju rada kojom se vodilo Radno tijelo za pripremu Radnoga dokumenta, a koje je, pod presjedanjem kardinala Josipa Bozanića, održavši 21 radnu sjednicu, imalo zadatak pripremiti konačnu verziju Radnoga dokumenta za sinodska zasjedanja.

Mons. dr. Stjepan Kožul predstavio je prvo poglavlje Radnoga dokumenta pod naslovom Crkva zagrebačka u zajedništvu svoga poziva i poslanja s pripadajućim temama: Obilježja i posebnosti Zagrebačke nadbiskupije, Župa, Obitelj – kućna Crkva, Zaređeni službenici, Posvećeni život, Vjernici laici, te pritom istaknuo kako je ovim poglavljem cijela mjesna Crkva pozvana prije svega upoznati bogatstvo života nadbiskupijske zajednice kako bi na svim razinama života mogla ostvarivati svoje poslanje.

Mons. dr. Tomislav Ivančić predstavio je drugo poglavlje Radnoga dokumenta pod naslovom Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije s pripadajućim temama: Nova evangelizacija, Župna kateheza, Vjeronauk u školi, te je naveo kako će Sinoda na temelju toga poglavlja biti pozvana razmišljati o zadaćama navještanja, kako unutar svojih zajednica tako i na drugim područjima svoje prisutnosti.

Prof. dr. Ante Crnčević, OFM, predstavio je treće poglavlje Radnoga dokumenta Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva s pripadajućim temama: Nedjelja – dan Gospodnji, Sakramenti, Blagoslovi i pučke pobožnosti, Kršćanski sprovod, Liturgijske službe, Liturgijska glazba i arhitektura. Istaknuo je da tekst u trećemu dijelu Radnoga dokumenta uspijeva organizirati i u samo šest poglavlja sažeti teme koje su raspravljane na temelju trideset i triju tematskih radnih listova predsinodskih rasprava.

Nijedna od tema nije ispuštena, kao što nisu zaobiđena ni pitanja koja su najviše zaokupljala vjerničke zajednice. U tekstu su s posebnom pozornošću obrađene i teme koje su se kao nove ili posebno važne nametnule životu Nadbiskupije u razdoblju od predsinodskih rasprava do danas, zaključio je dr. Crnčević.

Naposljetku, prof. dr. Željko Tanjić predstavio je četvrto poglavlje Radnoga dokumenta Crkva zagrebačka u hrvatskome društvu s pripadajućim poglavljima: Promicanje jedinstva među kršćanima, Međureligijski dijalog, Karitativna zauzetost Crkve, Socijalna dimenzija crkvenoga djelovanja, Crkva – kultura, znanost i umjetnost, Katoličke odgojno-obrazovne ustanove, Crkva i mediji, istaknuvši da se tim poglavljem Sinoda želi okrenuti svim ljudima na svome području da bi u novim životnim okolnostima spoznala kako inkulturirati novost evanđelja i unijeti ga u srca suvremenika.U raspravi koja je uslijedila, istaknuto je da je predstavljeni Radni dokument namijenjen ponajprije onima koji će, kao članovi Sinode, biti uključeni u rad sinodskih zasjedanja. No, istom, s Radnim bi dokumentom trebalo upoznati i sve članove i strukture naše mjesne Crkve, kako bismo kao mjesna Crkva očitovali nadbiskupijsko zajedništvo, iskazali blizinu molitve za uspjeh Sinode te pridonijeli događanjima koji vode prema zaključcima Sinode.

U tom smislu, pomoćni biskupi zagrebački koji su zaduženi za pojedina pastoralna područja u Zagrebačkoj nadbiskupiji, zajedno će s arhiđakonima razmotriti mogućnosti ostvarenja spomenute inicijative.

U posljednjoj točki sjednice, mons. Ivan Šaško progovorio je o početku Svete godine milosrđa u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Pritom je ukazao na događaj vezan uz treću nedjelju adventa, za kada je papa Franjo odredio da se u svim partikularnim crkvama i svetištima, prigodom Svete godine, otvore Vrata milosrđa. U tom smislu, za Zagrebačku nadbiskupiju, Sveta vrata otvorit će se u zagrebačkoj katedrali, u nedjelju, 13. prosinca 2015., tijekom svete mise u 10.00 sati.

Mons. Šaško je ukazao i na neke mogućnosti i izazove življenja Godine milosrđa u župama Nadbiskupije, pri čemu će svećenicima i pastoralnim suradnicima biti od pomoći liturgijski materijali koji će za tu prigodu biti pripremljeni u Nadbiskupiji.

Sjednica Prezbiterskoga vijeća završena je molitvom u 13.00 sati.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr