Benedikt XVI.: Molimo da svako dijete bude prihvaćeno kao Božji dar

30.12.2012.

 

 

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 30. prosinca 2012.

Draga braćo i sestre!

Danas je blagdan Svete nazaretske obitelji. U liturgiji ulomak iz Lukinog Evanđelja predstavlja Djevicu Mariju i svetog Josipa, koji, prema tradiciji, uzlaze u Jeruzalem o blagdanu Pashe zajedno s dvanaestogodišnjim Isusom. Prvi je put Isus ušao u Hram Gospodnji četrdeset dana nakon svoga rođenja, kada su njegovi roditelji prinijeli za nj "dvije grlice ili dva golubića" (Lk 2, 24), to jest prinos siromahâ.

"Luka, čije je čitavo evanđelje prožeto teologijom siromahâ i siromaštva, pomaže shvatiti… da je Isusova obitelj bila ubrojena među siromašne u Izraelu; daje nam do znanja da je upravo među njima moglo sazreti ispunjenje obećanja" (Isusovo djetinjstvo, 96). Isus je danas ponovno u hramu, ali ovaj put ima drukčiju ulogu, osobno je uključen u događaje. On, zajedno s Marijom i Josipom, hodočasti u Jeruzalem prema propisima Zakona (usp. Izl 23, 17; 34, 23 sl.), premda nije bio još navršio trinaest godina života: to je znak duboke pobožnosti Svete obitelji.

Kada su međutim ponovno krenuli za Nazaret, dogodilo se nešto neočekivano: on je, bez njihova znanja, ostao u gradu. Tri su ga dana Marija i Josip tražili i ponovno su ga pronašli u Hramu, gdje razgovara sa učiteljima Zakona (usp. Lk 2, 46-47); a kada su ga zatražili objašnjenje, Isus odgovara da se ne trebaju čuditi, jer mu je tu mjesto, to je njegova kuća, kod Oca, koji je Bog (usp. Isusovo djetinjstvo, 143). "On", piše Origen, "ispovijeda da je u hramu svoga Oca, onoga Oca kojeg nam je objavio i za kojeg je govorio da je njegov Sin" (Homilije na Lukino Evanđelje, 18, 5).

Marijina i Josipova briga za Isusa jednaka je brizi svakog roditelja koji odgaja dijete, uvodi ga u život i shvaćanje stvarnosti. Danas je zato potrebno posebno moliti Gospodina za sve obitelji svijeta. Neka se, po uzoru na svetu Nazaretsku obitelj, roditelji ozbiljno pobrinu za rast i odgoj svoje djece, da sazrijevaju kao odgovorni ljudi i časni građani, nikada ne zaboravljajući da je vjera dragocjeni dar kojeg treba njegovati u vlastitoj djeci također osobnim primjerom.

Molimo isto tako da svako dijete bude prihvaćeno kao Božji dar, da bude poduprto ljubavlju oca i majke, da bi moglo rasti kao Gospodin Isus "u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi" (Lk 2, 52). Ljubav, vjernost i predanost Marije i Josipa neka budu primjer svim kršćanskim bračnim drugovima, koji nisu prijatelji i gospodari života svoje djece, nego čuvari toga neusporedivog Božjeg dara.

Neka nam šutnja Josipa, čovjeka pravedna (usp. Mt 1, 19), i Marijin primjer, koja je sve čuvala u svome srcu (usp. Lk 2, 51), pomognu ući u otajstvo Svete obitelji puno vjere i čovjekoljublja. Želim svim kršćanskim obiteljima da žive u Božjoj prisutnosti sa istom ljubavlju i istom radošću obitelji Isusa, Marije i Josipa. (IKA)

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr