Odredba o korištenju crkvenih prostora i prostorija na području Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 7. siječnja 2011.

 
Dana 5. siječnja 2011. godine Zagrebačka nadbiskupija donijela je sljedeću Odredbu o korištenju crkvenih prostora i prostorija na području Zagrebačke nadbiskupije:

"Dužnost je prezbitera tako usklađivati različita mišljenja i djelovanja da se u zajednici vjernika nitko ne osjeća tuđincem. Kao čuvari zajedničkog dobra, za koje se brinu u biskupovo ime, prezbiteri su ujedno i odlučni branitelji istine, kako bi zaštitili vjernike da ih ne raznosi svaki vjetar nauka (usp. PO 9).

Stoga prezbiteri trebaju nastojati da se među ljudima trajno čuvaju mir i sloga utemeljeni na pravdi (usp. kan. 287 ZKP). U skladu s ovom crkvenom odredbom, poziva se sve biskupijske i redovničke prezbitere u Zagrebačkoj nadbiskupiji da se dosljedno pridržavaju crkvenih propisa te paze da se crkveni prostori i prostorije ne koriste za političke stranačke skupove ili stranačka djelovanja."
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije
 

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr