Istraživačko učenje u nastavi Katoličkog vjeronauka

23.4.2021.Stručni skup Istraživačko učenje u nastavi Katoličkog vjeronauka održan je 22. travnja 2021. u 16 sati u prostorijama Ureda za vjeronauk (Zagreb, Branjugova 1), a namijenjen je vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima Zagrebačke nadbiskupije koji rade u osnovnim ili srednjim školama. Edukaciju organizira Agencija za odgoj i obrazovanje (viša savjetnica mr. sc. Gordana Barudžija) u suradnji s Uredom za vjeronauk u školi. Zbog epidemiološke situacije skup je ograničen na dvadeset pet osoba, uz pridržavanje epidemioloških mjera, a okupljenim vjeroučiteljima pozdrav i dobrodošlicu uputila je prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić te su se svi zajedno molitvom obratili svetom Josipu za zagovor.Kratkim izlaganjem na temu Zašto istraživačka nastava? u rad stručnog skupa uvela je mr. sc. Gordana Barudžija, viša savjetnica za vjeronauk u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Istraživački rad kao sastavnica Kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk u poučavanju preporučuje upravo istraživački rad, istaknula je mr. sc. Gordana Barudžija. Na taj se način omogućuje učeniku istraživanje i upoznavanje Katoličke Crkve kao „zajednice spomena“ koja ima svoju poveznicu i identitet, a ujedno mu omogućuje istraživanje i kritičko reflektiranje njenog historijskog postojanja i osobito razvoja Kristove Crkve u različitom vremenskom i prostornom kontekstu. Takvi pristupi učenju i postupci zahtijevaju primjereno učeničko zalaganje te posjedovanje i pravilnu uporabu mentalnih procesa visoke razine, osobito logičkih sposobnosti rješavanja problema i stvaralaštva, a uvijek treba biti povezana s učeničkim interesom i zalaganjem, odnosno njihovom emocionalnom i operativnom inteligencijom. Osobita je vrijednost istraživačkog učenja, ističe Barudžija, što učenike osposobljava za samostalan i skupni rad, kritičko i kreativno promišljanje te vrjednovanje usvojenih sadržaja.Konkretno je primjer istraživačkoga učenja uz aktivno sudjelovanje vjeroučitelja u radionici prikazala doc. dr. sc. Ana Biočić. Obrađujući temu Doprinos Katoličke Crkve u stvaranju moderne hrvatske nacije prikazala je kako metodu istraživačkog učenja, na način da se postavlja hipoteza, nakon čega se odgovara na pitanje kada, kako, tko i zašto. Doprinos Crkve predstavljen je kroz razvoj gospodarstva i političku djelatnost kojom su župnici, biskupi i kapelani pridonijeli standardizaciji hrvatskoga jezika. Na unaprijed pripremljenim materijalima iz arhivske i novinarske građe vjeroučitelji su samostalno imali prilike provesti istraživanje te postaviti hipoteze i pitanja, nakon čega su radili na aktualizaciji teme s naglaskom na današnjem djelovanju Crkve u kulturi, odgoju, obrazovanju i znanosti.Sljedeći skup održat će se 20. svibnja.

Ured za vjeronauk u školi

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr