Misli o odgoju i dobroti. Odgojni smjerokazi.

20.11.2020.

Knjiga Misli o odgoju i dobroti. Odgojni smjerokazi prof. dr. sc. Blaženke s. Valentine Mandarić, predstojnice Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, izišla je u izdanju Školske knjige. U više od stotinu kratkih razmišljanja autorica iznosi svoje viđenje, doživljaj i prosudbu hrvatske svakodnevne zbilje koje je u emisiji „Duhovna misao“ na Prvom programu Hrvatskoga radija godinama dijelila sa slušateljima.Kao nit vodilja u tematski raznovrsnim tekstovima provlače se odgoj i dobrota. Teme odgoja i dobrote svojevrstan su interpretacijski ključ za razumijevanje sadržaja.
           
Sadržaj knjige strukturiran je u osam tematskih područja.

Odgoj za dobru riječ. Autorica s različitih motrišta ukazuje na važnost odgoja za riječ, i to dobru riječ. Također razmišlja o posljedicama neodgovornosti za vlastitu riječ prisutnih na svim razinama života i društva. Stoga ukazuje na važnost odgoja za kulturu govora od najranije dobi.

Odgojne (ne)brige. Odgoj je ključan za život svakog pojedinaca i cijele društvene zajednice. Autorica stavlja u korelaciju krizu obiteljskog odgoja i moralno-odgojnu krizu društva.

Škola – odgoj za život. U nekoliko promišljanja o važnosti škole i njezinih temeljnih ciljeva, autorica ističe važnost odgojne dimenzije u obrazovanju i profesionalnoj formaciji djece i mladih. Ukazuje na opasnost reduciranja škole na sredstvo ideološke reprodukcije, političke indoktrinacije i tehničke formacije koju traži tržišna i ekonomska politika. Poželjno i jedino po mjeri čovjeka je obrazovanje koje teži „podizati čovjeka koji će u jednakoj mjeri biti i znati.“Odgoj za domoljublje. U četiri kratka promišljanja autorica progovara o domoljublju koje treba biti uključeno u odgoj i obrazovanje. Za nju je istinsko domoljublje djelotvorna ljubav koja odiše zahvalnošću prema onima koji su svoje živote ugradili u temelje neovisne i slobodne Hrvatske, jer, kako ističe autorica, „iskreno sjećanje čuva prošlost, osnažuje sadašnjost i jača budućnost!“

Odgoj za vrjednote. U knjizi važno mjesto zauzimaju vrjednote. Autorica obrađuje brojne vrjednote bez kojih nema cjelovitog odgoja. Među njima svoje mjesto nalazi život, vjerodostojnost, požrtvovanost, zapovijed ljubavi, gostoljubivost, velikodušnost, odgovornost, svetost, čovjek, mir, evanđeoska ljubaznost…Neodgoj ili nevrjednote. Autorica u svakodnevnoj zbilji zapaža brojne nevrjednote koje se često žele promicati kao vrjednote. Među njima osobito se ističe neodgovornost – to je, ističe autorica, ishodište svih ostalih nevrjednota.

Kršćanski blagdani u službi življenja dobrote. Prateći liturgijsku godinu, autorica izdvaja nekoliko važnih kršćanskih blagdana koji potiču na djelotvornije življenje dobrote.

Kršćanski sveci kao odgojni svjetionici. U posljednjem tematskom području autorica se  susreće s kršćanskim svecima, i to onima koji svoje mjesto nalaze u školskom kurikulu, bilo  vjeronauka ili drugih predmeta iz humanističkog područja. U opisu njihovih životopisa prepoznatljiva je dimenzija ljubavi i dobrote i zato su oni istinski svjetionici koji mogu osvijetliti put odrastanja naše djece i mladih.


           
Uz prikazani sadržaj valja istaknuti da je knjiga veoma lijepo ilustrirana. Svako tematsko područje otvara prikladna ilustracija koja je osmislila i ostvarila Željka Mezić. Predgovor pod naslovom Moć riječi napisala je Dijana Vican, koja je ujedno i recenzentica knjige. Podgovor pod naslovom Škola evanđeoske ljubavi potpisuje Jasna Šego, također recenzentica knjige. Na samom kraju knjige nalaze se Bilješke o autorici Blaženki s. Valentini Mandarić.
           
Knjiga je kao priručnik i odgojni smjerokaz namijenjena svima, osobito onima koji su uključeni u odgoj i prenošenje vrjednota na djecu i mlade: roditeljima, odgojiteljima, vjeroučiteljima, učiteljima i nastavnicima, razrednicima i stručnim suradnicima. Knjiga „Misli o odgoju i dobroti“ kao odgojni smjerokazi postat će prijatelj svima onima koji sudjeluju neposredno i posredno u podizanju čovjeka i koji žele osobno rasti u dobroti.
 
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr