Uskrsne poruke


Foto:Detalj s krilnog oltara u sakristiji zagrebačke katedrale, 19. stoljeće.