Drugi dan trodnevnice uoči Stepinčeva na trnjanskoj Savici

02.10.2019Drugoga dana trodnevnice uoči Stepinčeva na Trnjanskoj Savici u utorak, 1. listopada 2019.  misno je slavlje u ispunjenoj kapelici Pastoralnoga centra predvodio vlč. Ivica Zlodi, župnik susjedne Župe Svete Obitelji, od koje je jedan dio diobom 1999. pripao novoosnovanoj Župi bl. Alojzija Stepinca.

Pozdravljajući nazočne župljane, vlč. Zlodi  rekao je da oni u svojoj Župi ustrajno mole za proglašenje Stepinca svetim, a da će odsad moliti i na nakanu izgradnje Župne crkve na Savici kako bi ta crkva postala žarište svetosti na Savici.

Govoreći o životu bl. Alojzija Stepinca, vlč. Zlodi je podsjetio da se puno toga o Stepincu zna, ali da valja dosta toga za što se zalagao Stepinac ponoviti, utvrditi i slijediti u svojemu životu jer ''Stepinac je najizvrsniji izdanak onoga što bismo mogli nazvati hrvatskim kršćanstvom''. Prateći njegov život,  vidi se da je taj život bio pun dramatike. On je živio i bio napadan u tri različita sustava – fašizmu, nacizmu, komunizmu - od kojih je svaki na svoj način nastojao mijenjati ljude prema svojim ciljevima. No, Stepinac je bio čovjek nepokolebljive vjere i nije popuštao pred silama zla. Tako ni uza sve pritiske nije dopustio da se Crkva u Hrvatskoj odvoji od Vatikana.

Kako je zabilježeno u Vranekovićevu Dnevniku, Stepinac je u Krašiću imao ograničenu slobodu kretanja i ograničeno djelovanje, no bio je odlučan ''raditi i trpjeti za crkvu Božju i hrvatski narod''. Na tu je nakanu prikazivao i svoju žrtvu. Svoj čvrsti stav temeljio je na tri načela: bogoljublju, čovjekoljublju i domoljublju. U tome ga treba nasljedovati.
Premda se danas ogroman broj Hrvata izjašnjava kao katolici, pitanje je kako je onda moguće toliko korupcije, mržnje… Naše je moderno društvo oholo. Treba se vratiti  pravim vrijednostima. Slijediti put skromnosti, malenosti, poniznosti po uzoru sv. Male Terezije od Djeteta Isusa. Toga danas nedostaje. Neka nam bl. Alojzije Stepinac izmoli da se vratimo onim pravim, Isusovim vrijednostima, da Bog bude na pravome mjestu u našim životima, a onda će i sve drugo biti na svojemu mjestu.  Neka nam bl. Alojzije Stepinac  pomogne svojim zagovorom da imamo povjerenja u Boga, da se oslonimo na Boga i njemu se prepustimo, da ostanemo Bogu vjerni, da se moli u obitelji, da jedni mole za druge, da nema mržnje, ogovora, te rak-rane našega društva … rekao je, uz ostalo,  vlč. Zlodi.

Parafrazirajući riječi pape Ivana Pavla II. na Mariji Bistrici da je Stepinac svjetionik koji svijetli i vodi nas prema vječnosti, vlč. Zlodi zaključio je da nam valja slijediti Stepinčev trolist: bogoljublje, čovjekoljublje, domoljublje te s pouzdanjem u Boga strpljivo čekati svoju crkvu - jer bit će crkve na Savici.
Marija Znika, Župna medijska suradnica Tiskovnoga ureda