Izbornik

Katolički pokreti i zajednice

Comunione e liberazione

Draškovićeva 76, 10000 Zagreb
E-adresa: ivankabosnjak@yahoo.com
Internetska adresa: www.comunioneliberazione.org

Ekosspiritus

Cerina bb, Šipački Breg, 10430 Samobor
E-adresa: ekospiritus@ekospiritus.hr
Internetska adresa: www.ekosspiritus.hr

Franjevačka mladež - FRAMA

Kaptol 9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4814 824
Faks: +385 1 4898 332
E-adresa: framazg@gmail.com

Franjevački svjetovni red - OFS

Kaptol 9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4814 271
E-adresa: fsr.kaptol@ofm.hr
Internetska adresa: www.fsr-kaptol.hr

Hrvatska schönstattska obitelj

Vumelje 13, 10166 Zagreb
Telefon: +385 1 4574 460
E-adresa: mirko.molnar@inet.hr

Hrvatska zajednica bračnih susreta

Jure Petrekovića 23a, 10290 Zaprešić
Telefon: +385 51 709 515
E-adresa: ivanka.doslin1@ri.t-com.hr
Internetska adresa: www.hzbs.hr

Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara

Trg kralja Petra Krešimira IV. 12, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 4670 985
E-adresa: hkdmst@hkdmst.hr
Internetska adresa: www.hkdmst.hr

Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika

Gundulićeva 12/III, 10000 Zagreb
E-adresa: ivo.soljacic@ttf.hr

Hrvatsko katoličko liječničko društvo

Praška 6/II, 10000 Zagreb
E-adresa: hkld@hkld.hr
Internetska adresa: www.hkld.hr

Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima

Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4829 375
Faks: +385 1 4922 300
E-adresa: info@hkd-sv-jeronima.hr
Internetska adresa: www.hkd-sv-jeronima.hr

Humanitarna neprofitna udruga za osmišljavanje života invalidima "Job"

Savski nart, 10370 Dugo Selo
Telefon/Faks: +385 1 2761 212
E-adresa: hum.udruga.job@inet.hr
Internetska adresa: www.udruga13job.hr

Injigo - program duhovnih vježbi

Kuče, Tomacova 16, 10419 Vukovina
E-adresa: info@injigo.com
Internetska adresa: www.injigo.com

Katolička udruga "Kap dobrote"

IV. Stara Pešćenica 3, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 2317 802
E-adresa: kap-dobrote@zg.t-com.hr
Internetska adresa: www.kap-dobrote.t-com.hr

Križarska organizacija

Kaptol 27a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3653 958
E-adresa: info@krizari.hr
Internetska adresa: www.krizari.hr

Kršćanski mirovni krug

p.p. 438, 10000 Zagreb
Faks: +385 1 4580 320
E-adresa: kmk@kmk.hr
Internetska adresa: www.kmk.hr

Kursiljo - Mali tečaj kršćanstva

Kaptol 12, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 4814 576
E-adresa: mali.tecaj@zg.t-com.hr
Internetska adresa: www.kursiljo.com

Mala obitelj Bezgrešnog srca Marijina

Ive Kerdića 52, 10040 zagreb
Telefon: +385 1 2924 744

Marijina Legija

Palmotićeva 33, 10000 Zagreb
E-adresa: Zagreb.Regia.LM@gmail.com

Međunarodna udruga katolika esperantista 

Sveti Duh 130, 10000 Zagreb
E-adresa: marija.belosevic@zg.t-com.hr
Internetska adresa: www.ikue.org

Molitvena zajednica bl. Alojzija Stepinca

Vladimira Nazora 2a, 10290 Zaprešić

Molitvena zajednica Krvi Kristove

Miramarska 100, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6170 642
E-adresa: asc-pastoral@zg-t-com.hr
Internetska adresa: www.klanjateljice.hr

Molitveni vijenac Kraljice obitelji

Mošćenička 3, Zagreb
E-adresa: molitveni_vijenac@yahoo.com
Internetska adresa: http://www.mvko.hr


Neokatekumenski put

Horvatov put 40, 10090 Zagreb-Susedgrad
Telefon: +385 1 3438 312
E-adresa: djuro.barkovic@gmail.com

Obnova u Duhom Svetom

Mladena Fiolića 11, 10000 Zagreb
E-adresa: obnovauduhu@gmail.com

Planinarska bratovština sv. Bernarda

Đorđićeva 21, 10000 Zagreb
E-adresa: lovorka.grbac@zg.t-com.hr
Internetska adresa: www.bratovstina-sv-bernarda.hr

Pokret Fokolara - Djelo Marijina

Stara Knežija 7, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3691 290
Faks: +385 1 3691 840
E-adresa: dmpf@zg.t-com.hr
Internetska adresa: www.fokolar.hr

Pokret krunice za obraćenje i mir

Trg Svetog Križa 1, 10020 Zagreb
Telefon: +385 1 6550 400
Faks: + 385 1 6552 022
E-adresa: pokret.krunice@ofm.hr
Internetska adresa: www.ofm.hr/pokret_krunice/

Pokret Salezijanske mladeži

Omiška 10, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3836 649
E-adresa: salezijanskamladez@salezijanskamladez.com
Internetska adresa: www.salezijanskamladez.com

SALOM - Salezijanska sportska mladež

Omiška 8, 10000 Zagreb

Serra klub International

Gornje Prekrižje 42, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 4673 842
E-adresa: sveta_glazba@yahoo.com

Studentski katolički centar (SKAC) Palma

Palmotićeva 31, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 4803 007
E-adresa: skacpalma@gmail.com
Internetska adresa: www.skac.hr

Udruga Betlehem

Kamensko 53, 47000 Karlovac
Telefon: +385 47 745 378
E-adresa: udruga.betlehem@gmail.com
Internetska adresa: http://www.stopabortus.com/betlehem

Udruga Gabrijel

Stjepana Radića 12, 47000 Karlovac
E-adresa: gabrijel_udruga@net.hr
Internetska adresa: www.stopabortus.com

Udruga Korablja

Čavalski put 10, 10040 Zagreb
Telefon: +385 1 2945 508
E-adresa: udruga.korablja@gmail.com

Udruga sv. Vinka Paulskog

Vrapčanska 165, 10090 Zagreb - Susedgrad

Zajednica Emanuel

Gospodska 86, 10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3438 254
E-adresa: yukari.bosnic@zg.t-com.hr
Internetska adresa: www.emmanuel.info

Zajednica kršćanskog života

Palmotićeva 33, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 4803 067
E-adresa: clc@zkz.hr
Internetska adresa: www.zkz.hr

Zajednica Krvi Kristove

Misionari Krvi Kristove, Razgled 3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4500 130
Faks: +385 1 4500 134
E-adresa: cpps.zagreb@post.t-com.hr
Internetska adresa: www.cpps.hr

Zajednica Molitva i riječ

Kaptol 13, 10000 Zagreb
Telefon/Faks: +385 1 6055 742
E-adresa: uprava@zmr.hr
Internetska adresa: www.zmr.hr

Kršćanski akademski krug

Kaptol 26, 10000 Zagreb

Društvo Prijatelji Malog Isusa

Naumovac 12, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 73 411
E-adresa: d.s.s.malog-isusa@zg.t-com.hr
Internetska adresa: http://www.ssmi.hr/pmi/vise