Izbornik

Riječ Svetog Oca

Bratskom ljubavlju graditi i podupirati Crkvu

Različiti smo, ali to nas obogaćuje, to je bratstvo. Dobro je cijeniti vrline drugih, prepoznavati njihove darove bez zlobe i zavistî. Ah ta zavist! Zavist unosi gorčinu u srce, to je žuč u srcu. Onaj koji pati od zavisti imaju gorčinu u pogledu. Mnogo puta kad susretnemo nekog zavidnika dođe nam da ga pitamo: što si imao danas za doručak, kavu s mlijekom pomiješanom sa žuči?

Jer zavist ima u sebi gorčinu. Zagorčava život. Kako je lijepo, naprotiv, znati da pripadamo jedni drugima, jer dijelimo istu vjeru, istu ljubav, istu nadu i imamo istoga Gospodina. Pripadamo jedni drugima i to je divno, reći: naša Crkva! Bratstvo.
29.06.2019

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu

Crkva je u misiji u svijetu: vjera u Isusa Krista daje nam vidjeti sve stvari u pravome svjetlu omogućujući nam da promatramo svijet Božjim očima i srcem; nada nas otvara vječnim obzorima božanskog života kojeg smo uistinu dionici; ljubav, čiji nam je predokus dan u sakramentima i bratskoj ljubavi, potiče nas ići sve do nakraj svijeta (usp. Mih 5, 3; Mt 28, 19; Dj 1, 8; Rim 10, 18). Crkva u izlasku sve do nakraj svijeta zahtijeva stalno i trajno misijsko obraćenje. Koliki nam svetci, koliki muškarci i žene vjere svjedoče, pokazuju da je ta neograničena otvorenost, taj milosrdni izlazak moguć i ostvariv, jer je vođen ljubavlju i njezinim najdubljim značenjem kao dar, žrtva i besplatnost (usp. 2 Kor 5, 14-21)! Neka onaj koji propovijeda Boga bude Božji čovjek (usp. apost. pis. Maksimum illud).

To je zapovijed koja nas se izravno tiče: ja sam uvijek misija; ti si uvijek misija; svaki je krštenik i svaka krštenica misija. Onaj koji ljubi nikad ne miruje, nešto ga tjera da izlazi iz samoga sebe, privučen je i privlači druge, daruje se drugom i gradi odnose koji daju život. Za Božju ljubav nitko nije beskoristan ili beznačajan. Svaki od nas je jedna misija u svijetu, jer je plod Božje ljubavi.
29.06.2019

„Postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama“

Za razliku od ljudskog društva, u kojem postoji težnja ostvarivanja vlastitih interesa bez obzira na druge, pa čak i na štetu drugih, zajednica vjernika protjeruje iz svojih redova individualizam kako bi poticala dijeljenje i solidarnost. U kršćaninovoj duši nema mjesta za sebičnost: ako ti je srce sebično, nisi kršćanin, ti si svjetovnjak, koji traži samo ono što je njemu po volji, vlastitu korist. Luka nam govori da su vjernici zajedno (usp. Dj 2, 44). Blizina i jedinstvo su stil vjernikâ: oni su bliski, zabrinuti jedni za druge, ne zato da ogovaraju jedni druge, to ne, nego da pomažu, da iskazuju blizinu jedni drugima. Krsna milost otkriva dakle prisnu vezu između braće u Kristu koji su pozvani dijeliti, staviti se u položaj drugoga i davati „kako bi tko trebao“ (Dj 2, 45), to jest, velikodušnost, milostinja, brinuti se za druge, posjećivati bolesne, posjećivati one koji su u potrebi, kojima je potrebna utjeha.
26.06.2019

Isus nas poziva na istinski zaokret s logike „svatko za sebe“ na logiku dijeljenja

Blagdan Tijelova svake nas godine poziva da obnovimo čuđenje i radost zbog ovog divnog Gospodinovog dara, koji je Euharistija. Prihvatimo ga sa zahvalnošću, a ne pasivno, po navici. Ne smijemo se naviknuti na Euharistiju i ići na pričest kao po navici: to ne! Svaki put kad pristupamo oltaru da primimo Euharistiju, moramo istinski obnoviti svoj „amen“ Tijelu Kristovu. Kad nam svećenik kaže „Tijelo Kristovo“, mi kažemo „amen“: ali neka to bude „amen“ koji izlazi iz srca, izgovoren s uvjerenjem. To je Isus, Isus me je spasio, Isus je taj koji mi daje snagu da živim. To je Isus, živi Isus. Ali ne smijemo se naviknuti na to: svaki puta neka nam bude kao na prvoj pričesti.
23.06.2019

Pedesetnica i snaga Duha Svetoga

Bog nas zavodi svojom Ljubavlju i tako nas uključuje kako bi pokrenuo povijest i procese kroz koje pročišćava novi život. Jedino Duh Sveti ima moć unijeti više ljudskosti i bratstva u sve sredine, počevši od onih koji ga prihvaćaju. Molimo Gospodina da uzmognemo iskusiti novu Pedesetnicu, koja će naša srca učiniti širima i uskladiti naše osjećaje s Kristovim kako bismo bez srama naviještali Njegovu riječ koja preobražava i svjedočili snagu ljubavi koja oživljava sve ono što susreće.
19.06.2019

Poziv na solidarnost s muškarcima, ženama i djecom koji bježe od ratova, progona i kršenja temeljnih prava

Želimo se posebno spomenuti izbjeglica, povodom Svjetskog dana koje im posvećuju Ujedinjeni narodi. Ova proslava poziva sve na solidarnost s muškarcima, ženama i djecom koji bježe od ratova, progona i kršenja temeljnih prava. Neka naše crkvene i građanske zajednice budu bliske i pozorne na njihove potrebe i patnje.

Pratim, k tome, sa zabrinutošću rastuće napetosti u Perzijskom zaljevu. Pozivam sve da koriste diplomatska sredstva za rješavanje složenih problema sukobâ na Bliskom istoku. Također ponavljam usrdan molbu međunarodnoj zajednici da uloži sve napore kako bi se potaknuo dijalog i mir.

Na kraju ovog slavlja, srdačno pozdravljam sve vas ovdje prisutne. Svoj pozdrav s ljubavlju protežem na bolesne, starije, zatvorenike i sve one koji su nam se putem radija i televizije u duhu pridružili na ovom misnom slavlju. Iskreno zahvaljujem svima – institucijama, organizacijama, udruženjima i pojedincima – koji su radili na mom kratkom ali intenzivnom posjetu, velikodušno surađujući s Nadbiskupijom Camerino-San Severino Marche.
16.06.2019

„Bi pribrojen jedanaestorici apostola“

Dvanaestorica u Djelima apostolskim pokazuju Gospodinov stil. Oni su ovjerovljeni svjedoci Kristova djela spasenja i ne prikazuju svijetu svoje tobožnje savršenstvo, nego, milošću jedinstva, iznose na vidjelo Drugoga koji već sada živi na nov način usred svoga naroda. A tko je to? To je Gospodin Isus. Apostoli odlučuju živjeti pod gospodstvom Uskrsloga u jedinstvu među braćom, što postaje jedino moguće ozračje autentičnog sebedarja.

I mi također trebamo ponovno otkriti ljepotu svjedočenja Uskrsloga, izaći iz autoreferencijalnih stavova, odreći se toga da zadržavamo Božje darove za sebe i ne podleći prosječnosti. Ponovna uspostava apostolskog zbora pokazuje kako u DNK kršćanske zajednice postoji jedinstvo i sloboda od sebe samih, koji nam omogućuju da se ne plašimo različitosti, da se ne vezujemo za stvari i darove i da postanemo martyres, to jest svijetli svjedoci Boga koji je živ i djeluje u povijesti.
12.06.2019

Apostolski pohod Rumunjskoj

Kao kršćani, imamo milost da živimo u razdoblju bratskih odnosa između različitih Crkava. U Rumunjskoj većina vjernika pripada Pravoslavnoj crkvi, kojoj je trenutno na čelu patrijarh Daniel, kojem upućujem svoj bratski i zahvalni pozdrav. Katolička zajednica, i „grčka“ i „latinska“, živa je i aktivna. Jedinstvo svih kršćana, iako nepotpuno, temelji se na jednom krštenju i zapečaćeno je krvlju i patnjom koju su zajedno podnosili u mračnim vremenima progona, osobito u prošlom stoljeću pod ateističkim režimom.
05.06.2019

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

»Crkva koja “izlazi” […] zna preuzeti inicijativu bez straha, ići ususret, tražiti one koji su daleko i poći na raskrižja putova da pozove isključene« (Apost. pob. Evangelii gaudium, 24). Ekskluzivistički razvoj bogatije čini bogatijima a siromašne još siromašnijima. Istinski razvoj, s druge strane, teži tome da uključi sve muškarce i žene svijeta, promičući njihov cjeloviti rast, i pokazuje brigu također za buduće naraštaje. »Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga« (Mk 10, 43-44).

Ne radi se samo o migrantima: radi se o tome da se posljednje stavi na prvo mjesto. Isus Krist od nas traži da ne podlegnemo logici svijeta koja opravdava pronevjeru na štetu drugih radi ostvarivanja vlastite ili koristi moje grupe: “prvo ja, a zatim drugi”! Geslo je pravoga kršćanina naprotiv: “najprije posljednji!”
02.06.2019

„Njima je… pokazao da je živ… zapovjedi im da… čekaju Obećanje Očevo“ (Dj 1, 3.4)

Krštenje u Duhu Svetom je iskustvo koje nam omogućuje ući u osobno zajedništvo s Bogom i biti dionici njegove univerzalne spasenjske volje, steći dar parresie, hrabrosti, to jest sposobnosti zboriti „kao djeca Božja“, ne samo kao ljudi, nego kao djeca Božja: jasnu riječ, slobodnu, djelotvornu, punu ljubavi prema Kristu i braći. Stoga se nije potrebno boriti da bi se zadobilo ili zaslužilo Božji dar. Sve je dano besplatno i u svoje vrijeme. Gospodin daje sve besplatno. Spasenje se ne kupuje, nema cijenu: to je besplatni dar.
29.05.2019