Izbornik

Župe

Bestovje-Novaki-Rakitje
Bl. Alojzije Stepinac
Adresa:Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, 10431 Sveta Nedjelja
Telefon:01 3323 313
Fax:01 3323 313
Email:zupa.rakitje@zg-nadbiskupija.hr